ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cena Františka Kriegla


 Cena Františka Kriegla byla založena ve Stockholmu v roce 1987. Ocenění připomíná statečný postoj československého politika Františka Kriegla, který jako jediný z tehdejších představitelů odmítl po obsazení republiky vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968 podepsat potupný diktát. Současným posláním ceny je vyzvednout příkladnou statečnost, kterou v minulém roce projevili jednotlivci nebo občanské instituce v úsilí o dodržování lidských práv, občanských svobod a politické tolerance. Vyhlašována je 10. dubna v den narození Františka Kriegla.  

Porota

Martin Groman, Jana Horváthová, Stanislav Pavlín, Petra Procházková, Břetislav Rychlík, Saša Uhlová (předsedkyně poroty), Marek Orko Vácha, Jaroslav Veis

Laureáti 

Rok 

Laureát

Oceněný počin

1987 Vladimír Kadlec za samizdatovou ekonomickou revui, kterou vydával od roku 1977
1988 Jaroslav Šabata za soustavnou práci v disentu a za iniciování Pražské výzvy mezinárodnímu mírovému hnutí
1989 Jan Dus a  Josef Zvěřina za působení v nezávislých náboženských iniciativách
1990 Miroslav Jasinski za překlady české nezávislé literatury a seminář o střední Evropě, uspořádaný v listopadu 1989 ve Vratislavi
Jan Ruml za vydávání předlistopadových Lidových novin
1991 Peter Mariánek za iniciativu hnutí Human ve Slovenské republice
1992 Petr Pithart za ojedinělé vystoupení proti konkrétnímu případu politické korupce
1993 Igor Blaževič a  Jaroslav Štětina za organizování humanitární pomoci Bosně a publicistiku z krizových oblastí
1994 Milena Hübschmannová za dlouholetou službu romské kultuře a vzájemnému porozumění mezi Romy a ostatní populací
1995
~
1996
Vlado Čech in memoriam, za významný podíl na česko-slovenském porozumění
Karel Kryl in memoriam, za celoživotní dílo
Josef Vavroušek in memoriam, za tvůrčí práci pro trvale udržitelný život
1997 František Stíbal starosta města Kašperské Hory, za důslednou ochranu před devastací, kterou by Šumavě způsobila těžba zlata
1998 Kumar Vishwanathan za osobní nasazení ve snaze přispět k vzájemnému sbližování a soužití s romskými spoluobčany
1999 Václav Trojan za dlouholetou, nezištnou a obětavou činnost při obhajobě občanských práv
2000 Jakub Polák jako ocenění trvalého a statečného boje s předsudky a s netečností policie i justice v případech nejotřesnějších rasově motivovaných vražd v České republice.
2001 Stanislav Milota a Miloš Rejchrt Oba nezávisle na sobě rezignovali na svá členství v Radě České televize (M. Rejchrt) a v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (S. Milota), kam je zvolila Poslanecká sněmovna Parlamentu.
2002 Miroslav Opatřil Zakladatel a vedoucí Sdružení pěstounských rodin v České republice.
2003 František Lizna a Tomáš Vlasák Oba již delší dobu působí jako vězeňští kaplani a v této činnosti se neomezují jen na své pastorační poslání, ale poskytují všestrannou pomoc všem, kteří ji potřebují.
2004 Petra Procházková Zejména jako ocenění její práce nezávislé humanitární a sociální pracovnice v Grozném a za založení sdružení Berkat, zaměřeného na pomoc a podporu lidí z oblastí zničených válkou.
2005 Maria Machnig, roz. Halke Ocenění československých občanů německé národnosti, kteří v letech 1938-45 odmítli nacistickou ideologii a za cenu velkých osobních obětí zůstali věrni československé státnosti a jejím demokratickým tradicím.
2006 Yekta Uzunoglu Za dlouholetý a neohrožený boj za lidská práva a lidskou důstojnost za komunistického režimu tak i po listopadu 1989, kdy byl v roce 1994 zatčen a celých 31 měsíců vězněn a již skoro 12 let se na české polistopadové justici domáhá spravedlivého procesu a očištění svého jména.
2007 Ondřej Cakl Za ojedinělou a statečnou činnost při monitorování neonacistického hnutí. Udělením ceny Ondřeji Caklovi porota ocenila nejen jeho, ale také neméně odvážnou a potřebou práci všech dalších účastníků projektu Monitoringu.
2008 Jiří Voráč Za osamocený zápas v Radě České televize, kdy se jako zástupce veřejnosti v posledních letech postavil několikrát otevřeně opakovaným skandálním praktikám Rady a vedení ČT.
2009 Jakub Štěrbík a Stanislav Vodička   Za vystoupení proti projevům neonacismu skinheadů .
2010 Alena Dernerová Za vystoupení proti tunelování veřejných zakázek při nákupu předražených zdravotnických přístrojů a uzavírání nevýhodných smluv v nemocnicích Ústeckého kraje.
 
2011 Libor Michálek Za statečný, systematický a nekompromisní boj proti korupci ve státní správě.
2012 Vladimíra Dvořáková Za příkladnou občanskou statečnost v boji za nezávislé vysoké školství.
2013 Matěj Hollan Za nový typ občanského aktivismu, za boj proti nelegálnímu hazardu a korupci, za prosazování svobody informací. 
2014 Božena Fuková

Miloslava Pošvářová
Za principiální postoj, který zaujala v říjnu 1968 a neopustila ho ani pod nátlakem osobního ohrožení 
Za nekompromisní kritiku toho, jakým způsobem se v Česku staví dálnice. 
2015 Činoherák Ústí  Za neústupnost primitivnímu nátlaku, demagogii a likvidačním mocenským manýrům ze strany vedení města Ústí nad Labem. 
2016 Autonomní sociální centrum Klinika Za odvahu dokazovat v dnešní době, že pomoc bližnímu je správnou cestou pro každého, kdo chce zůstat skutečným člověkem.   
2017 Radek Banga

Za vyjádření odvážného občanského postoje, když při vyhlašování Cen Zlatý slavík za rok 2016 protestoval proti ocenění skupiny Ortel, jejíž texty i projev využívají nepřijatelnou rasistickou a xenofobní rétoriku.

2018  Ilja Hradecký Za vytrvalou a občansky statečnou pomoc lidem v nouzi. 
2019 Karel Karika a David Tišer   Za boj za práva lidí, které společnost odsouvá na svůj okraj, za práva Romů,  za práva bezdomovců a sociálně vyloučených.
2020, 2021 Zdravotní sestry Za odvážnou a obětavou pomoc při zvládání pandemii Covidu-19.
2022 Daniel Hůle Za to, že se již dlouhou řadu let neúnavně věnuje problematice zadlužování a zejména oblasti exekučního a vymahačského byznysu.
2023 Barbora Antonová Za obětavou sociální práci a zdravotní pomoc nejpotřebnějším, nejzranitelnějším a sociálně slabým, od matek samoživitelek po ukrajinské uprchlíky, a za bourání předsudků a otupování agrese ve společnosti.
2024 Martin Milan Šimečka Za dlouhodobé hájení demokratických principů a za kritickou, nezávislou žurnalistiku.
   
Jdu na to