ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Bankou bez bariér 2016 je Česká spořitelna


Již po sedmé Konto Bariéry ocenilo nejlepší banku v kategorii „Banka bez bariér“. I letos se cena předávala v rámci ocenění domácích finančních institucí – „Fincentrum Banka roku 2015“. Hodnotitelé kategorie stejně jako v předchozích ročnících byli lidé s handicapem, vozíčkáři a lidé se sluchovým postižením.

Česká spořitelna získala ocenění Banka bez bariér již po třetí. Na dalších místech se umístila Raiffeisenbank a ČSOB. Deset vozíčkářů a deset lidí se sluchovým postižením hodnotilo bezbariérovost šesti největších bank s celorepublikovou působností. Zaměřili se přitom na bezbariérovost, ochotu personálu a obsluhu účtu. Vozíčkáři se nejčastěji potýkají s fyzickými bariérami, jako je absence vyhrazeného parkoviště, schody, absence automatických dveří apod. Neslyšícím se do cesty staví hlavně bariéry komunikační. Na pobočkách často nejsou k dispozici žádné kompenzační pomůcky usnadňující sluchově postiženým komunikaci, například online přepis. Hodnotitelé také upozorňovali na hluk a absenci soukromých zón, což v případě nedoslýchavých klientů může značně komplikovat porozumění. Vozíčkáři i neslyšící ale oceňovali snahu zaměstnanců bank maximálně vyjít klientům vstříc, pouze výjimečně se setkávali s neochotným personálem. „Bezbariérovost českých bank se každým rokem zlepšuje. Stále se ale najdou místa, kde je co vylepšovat. Pro vozíčkáře představuje problém například velká vzdálenost vyhrazeného parkoviště, případně zastávky MHD, od pobočky. Banky by také mohly lépe využívat možnosti moderních technologií. Například online přepis rozhovoru pro neslyšící stále nepatří mezi běžné vybavení poboček. Neslyšící se tak musí spoléhat na pero a papír, ruční přepis ale komunikaci značně prodlužuje. Navíc jsou při něm opomíjeny důležité detaily,“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Výsledky byly vyhlášeny na slavnostním večeru 23. listopadu 2016. Více informací naleznete na www.bankaroku.cz .
Jdu na to