ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cena Zaměstnavatel bez bariér 2017 zná své vítěze


V letošním roce se ocenění Zaměstnavatel bez bariér poprvé uděluje ve třech kategoriích: Neziskové organizace, Malé společnosti, Korporace. Vítězi v jednotlivých kategoriích pro rok 2017 jsou Sdružení Neratov, z.s., Good Sailors, s. r. o. a SAP Services, s.r.o. Slavnostní předání cen se uskuteční v pondělí 12. června od 14 hodin v Centru pohybové medicíny, Pyšelská 4, Praha 4 – Chodov.

„Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na které zdravotní handicap nemá vliv,“ říká o ocenění zaměstnávání lidí se zdravotním postižením Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Do dvanáctého ročníku se přihlásilo celkem 23 komerčních společností, sociálních firem a neziskových organizací. V letošním roce byli oceněni vítězové ve třech kategoriích. V kategorii „Neziskové organizace“ odborná porota ocenila Sdružení Neratov, z.s.. Sdružení bylo založeno v roce 1992 a v rámci svých širokých aktivit provozuje i několik chráněných pracovišť. Unikátní sortiment výrobků je dostal z českého trhu i do zahraničí. Podílí se na rozvoji plnohodnotného života v kdysi vysídlené osadě Neratov, pomáhá lidem s postižením, opuštěným dětem a dětem s postižením a lidem, kteří jsou sociálně znevýhodněni. V kategorii „Malé společnosti“ zvítězila firma Good Sailors, s.r.o., poskytující služby v oblasti IT konzultací a vývoje aplikací. Společnost díky podpoře startupů funguje jako unikátní akcelerátor pro handicapované. Snaží se podporovat projekty, které dávají podnikatelsky smysl, ale které také opravdu přináší něco zpět naší společnosti. Mimo jiné hledá handicapované podnikatele se zajímavými nápady, kterým dokáže pomoci jejich myšlenky dotáhnout do finále. V kategorii „Korporace“ zaujala porotu společnost SAP Services se svým programem Autismu v práci, který se orientuje na zaměstnávání osob s poruchou autistického spektra. Firma v tuto chvíli zaměstnává celkem 11 osob s tímto handicapem. Podstatou programu není vytvoření specializovaného oddělení, ale plné začlenění zaměstnanců s Aspergovým syndromem do pracovního procesu. SAP Services díky svému programu objevil zdroje kvalitních zaměstnanců, kteří bezvadně zvládají kvalifikovanou práci, mají jen trochu problém s komunikací. Společnosti, přihlášené do soutěže, nejčastěji hledají zaměstnance s handicapem ve spolupráci s neziskovými organizacemi (29%), na základě osobního doporučení (25%), přes úřad práce (25%) či online specializované portály (21%). Mezi překážky, na které v souvislosti se zaměstnáváním handicapovaných nejčastěji naráží, patří nedostatek kvalifikovaných kandidátů (64%), absence vhodných pozic (16%), nedostatek zkušeností (16%) či nevyhovující bariérový prostor (4%). Podporu zaměstnanosti lidí s handicapem potom realizují různě, například nabídkou aktivit s cílem podpořit inkluzi ve společnosti (44%), aktivním náborem zaměstnanců s handicapem (35%) či školením a vzděláváním zaměstnanců v oblasti CSR (13%). Cena Zaměstnavatel bez bariér existuje pod hlavičkou soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku již 12 let. Garantem značky Zaměstnavatel bez bariér je tradičně Konto Bariéry. Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky. Konto Bariéry na rozdíl od úřadů a vyhlášek nemá stanovené přesné kvóty. Odborná porota hodnotí především smysl zaměstnání a vyzdvihuje společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením adekvátně k jejich kvalifikaci. „Prestiž ocenění stoupá, což dokazuje i rozmanitost přihlášených. Uchází se o něj neziskové organizace, malé i velké společnosti. Jmenovat všechny nelze, tak alespoň Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a. s., DHL Information Services (Europe), s.r.o. či Nestlé Česko s.r.o.,“ dodává Božena Jirků. V minulých ročnících se Zaměstnavatelem bez bariér stala například nezisková organizace Pojďte dál či společnosti McDonald’s, IBM, Škoda Auto, Siemens nebo Český rozhlas.
Jdu na to