ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Cena Zaměstnavatel bez bariér 2018 zná své vítěze


Ocenění Zaměstnavatel bez bariér uděluje Konto Bariéry ve spolupráci s Klubem zaměstnavatelů ve třech kategoriích - Nezisková organizace, Malá společnost a Korporace. Vítězi v jednotlivých kategoriích pro rok 2018 jsou Ergotep, družstvo invalidů, Smero, spol. s r.o. a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, a.s. Slavnostní předání cen se uskuteční v pondělí 11. června od 14 hodin v Kongresovém centru České národní banky, Senovážné nám. 866/30, Praha 1.

„Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na které zdravotní handicap nemá vliv,“ říká o ocenění zaměstnávání lidí se zdravotním postižením Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Do třináctého ročníku se přihlásilo celkem 21 komerčních společností, sociálních firem a neziskových organizací. Oceněni byli vítězové ve třech kategoriích. V kategorii „Neziskové organizace“ odborná porota ocenila Ergotep, družstvo invalidů z Proseče. Ergotep je sociální podnik, který zaměstnává 90% lidí s handicapem a vytváří podmínky pro integraci zdravotně postižených spoluobčanů do společnosti a pro zkvalitnění jejich běžného života. Na trhu působí již 15 let. V kategorii „Malé společnosti“ zvítězila firma Smero, spol. s r.o. z Rajhradu, která již od roku 1998 provozuje velkoobchod především s kancelářskými potřebami, ale i dalším zbožím. Ve Smeru pracuje celkem 80 lidí, z toho 60 je osob s handicapem. V kategorii „Korporace“ zaujala porotu společnost Všeobecná zdravotní pojišťovna, a.s., která je poskytovatelem zdravotního pojištění. VZP se aktivně věnuje náboru lidí s handicapem, účastní se např. konferencí o inkluzivním vzdělávání. Zaměstnává celkem 180 handicapovaných na různých pozicích, včetně top managementu. Společnosti, přihlášené do soutěže, nejčastěji hledají zaměstnance s handicapem na základě osobního doporučení (31%) ve spolupráci s neziskovými organizacemi (28%), přes úřad práce (21%) či online specializované portály (20%). Mezi překážky, na které i v souvislosti se zaměstnáváním handicapovaných nejčastěji naráží, patří nedostatek kvalifikovaných kandidátů, absence vhodných pozic, nedostatek zkušeností či nevyhovující bariérový prostor. Cena Zaměstnavatel bez bariér existuje pod hlavičkou soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku již 13 let. Garantem projektu je tradičně Konto Bariéry. Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky. Odborná porota vyzdvihuje společnosti, které zaměstnávají lidi se zdravotním postižením adekvátně k jejich kvalifikaci. V minulých ročnících se Zaměstnavateli bez bariér staly například nezisková organizace Sdružení Neratov, firma Good Sailors či společnosti SAP Services, McDonald’s, IBM, Škoda Auto, Siemens, Český rozhlas aj.
Jdu na to