ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Centrum Orion pomáhá handicapovaným i díky Fondu Globus


Pomoc pro aktuálně 100 rodin, které se potýkají s handicapem některého ze svých členů, zajišťuje už téměř čtvrt století Centrum Orion. Nezisková organizace z Královéhradeckého kraje se pro svoji skvělou práci těší mnoho let podpoře Konta Bariéry. Logo nadace zdobí i první služební vůz, které Centrum Orion získalo z Fondu Globus Konta Bariéry na konci roku 2021. 

„Naší spolupráce s Kontem Bariéry, která trvá už mnoho let, si velmi vážíme a věříme, že díky nyní darovanému Fordu umožníme rodinám s postiženými dětmi žít život zase o něco lehčeji,“ říká ředitelka Centra Orion Miroslava Červinková. Kde a jak nezisková organizace, kterou vede, pomáhá, popisuje v krátkém rozhovoru.  

IMG-cc84581d245bc9e436bc09ba4e8e5af2-V-(1).jpg

Můžete Centrum Orion stručně představit? 

Centrum Orion, z.s. je nezisková organizace, která již téměř 25 let pomáhá dětem i dospělým osobám s postižením tělesným, mentálním i kombinovaným a také jejich rodinám v rámci Královéhradekého kraje.  

Kolik klientů máte a jaké služby jim nabízíte? 

Nyní s námi spolupracuje cca 100 rodin, poskytujeme dvě sociální služby: osobní asistenci a také centrum denních služeb. Mimo to nabízíme širokou paletu dalších aktivit, například terapii Neurofeedback či Acces Bars, rekondiční pobyty pro osoby s handicapem či psychoterapeutickou podporu rodin.  

A také dopravu… 

Ano, již od roku 2009 zajišťujeme také speciální dopravu dětí s handicapem ze škol na odpolední aktivity do Centra Orion a poté jejich rozvoz domů. Až dosud pouze prostřednictvím místního dopravce - firmy AUDISBUS, která ale postupně tuto přepravu ukončuje. Velmi nám proto pomohlo, že od ledna 2022 můžeme tuto dopravu zajišťovat také naším úplně prvním služebním vozidlem FORD TRANSIT, které jsme získali od Konta Bariéry díky jeho spolupráci s obchodním řetězcem Globus. Velmi si této pomoci vážíme. 

IMG_1825-(3).JPG

Jak konkrétně vám vlastní auto pomáhá? 

Právě zajištění dopravy se ukazuje v našich končinách jako velmi důležité proto, aby děti s postižením mohly navštěvovat odpolední aktivity, které umožní jejich další rozvoj. Zároveň touto službou umožňujeme rodičům těchto dětí chodit do zaměstnání či si jen na chvilku odpočinout a nabrat síly do další náročné péče.  

Fotogalerie

Jdu na to