ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Devět milionů na vzdělání bez bariér


Nadace Charty 77 pomáhá ukrajinským dětem v Česku. V rámci svého nejznámějšího projektu Konto Bariéry založila v tomto roce mimořádný Fond Ukrajina a nyní vyhlašuje už druhou výzvu pro školy, které přijímají děti z válkou zasažených oblastí. Celkem na jejich začlenění do českých škol rozdělí částku převyšující devět milionů korun.

vzdelani-bez-barier-3.jpg

Příspěvky na vzdělání bez bariér pro děti z Ukrajiny poskytuje nadace tuzemským školám od letošního března. Dosud podpořila žádosti 119 škol, které přijaly více než 1 300 ukrajinských žáků, a rozdělila mezi ně 4,3 milionu korun. Celkem pomoc putovala do 10 krajů Česka. „Kdo umí lépe odstraňovat bariéry než Konto Bariéry se 30 lety zkušeností? Proto jsme nemohli zůstat stranou. A i když teď narážíme na věci, které jsem si neuměla ani představit, jsem ráda, že jsme se do pomoci ukrajinským dětem s integrací u nás pustili,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků. „Zatímco jedna škola nás žádá o příspěvek na obědy a sešity pro dva žáky, jiná potřebuje interaktivní tabuli za sto tisíc do speciální třídy. Všechny žádosti proto posuzujeme individuálně, abychom pomohli, kde je to nejvíc potřeba,“ dodává.
 
Ve druhém kole výzvy mohou školy žádat o finanční podporu na začlenění ukrajinských dětí ve školním roce 2022/2023 a také o letních prázdninách 2022. Nadace přispěje na školní pomůcky, na obědy ve školní jídelně, na asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, na osobní asistence, na vybavení tříd a kompenzační pomůcky a také na volnočasové a integrační aktivity. O příspěvek mohou požádat ředitelé škol prostřednictvím jednoduchého formuláře na webu Konta Bariéry. Nadace bude podporu vyplácet ve dvou splátkách, přičemž druhá splátka bude podmíněna předložením vyúčtování té první.
 
Vzdělání bez bariér pro ukrajinské děti v Česku podporuje Nadace Charty 77 v rámci mimořádného Fondu Ukrajina, ze sponzorských darů svých osvědčených partnerů jako jsou Philip Morris ČR, Raiffeisenbank, Pražská energetika, z výtěžku zaměstnanecké sbírky Ministerstva financí ČR i díky stovkám drobných dárců. Na podporu Fondu Ukrajina také nadace vydala vlastní poštovní známku, která slouží jako poděkování pro dárce.  
Jdu na to