ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Hledáme Zaměstnavatele bez bariér


Již podvanácté bude Konto Bariéry v rámci soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2017 - výročních cen Klubu zaměstnavatelů - garantem speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér. V ní oceňujeme firmy, které zaměstnávají (i) lidi s postižením. Firmy se mohou hlásit do 20. května 2017 prostřednictvím jednoduchého webového dotazníku.

Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky, a zpětně pak na tyto firmy „upozornit“ handicapované hledající práci. Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv. Cena podpoří ty firmy, které vytvářejí podmínky pro lidi s postižením jako pro plnohodnotné zaměstnance schopné plnit náročné úkoly v komerční sféře. Přihlašovací dotazník do letošního ročníku lze vyplnit na webu Konta Bariéry. Uzávěrka je 20. května 2017. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 12. června v pražském Kongresovém centru. Partnerem je tradičně Klub zaměstnavatelů. Zaměstnavatelem bez bariér se v roce 2016 stala neratovická organizace Pojďte dál a v roce 2015 McDonald ‘s. Mezi vítěze z předchozích let patří i Český rozhlas nebo Auto Jarov. Více informací: Julie Růžičková julie.ruzičkova@bariery.cz On-line přihláška
Jdu na to