ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Hledáme zaměstnavatele bez bariér


Součástí soutěže Sodexo Zaměstnavatel roku 2016 - výročních cen Klubu zaměstnavatelů - je letos pojedenácté speciální kategorie Zaměstnavatel bez bariér. Ta je určená firmám zaměstnávajícím (i) lidi s postižením. Garantem této kategorie je Konto Bariéry. Do 20. 4. 2016 se firmy mohou přihlásit prostřednictvím jednoduchého dotazníku.

Cílem je najít a ocenit zaměstnavatele, kteří na otevřeném trhu práce vytvářejí pro lidi se zdravotním postižením rovné pracovní podmínky, a zpětně pak na tyto firmy „upozornit“ handicapované hledající práci. Ocenění Zaměstnavatel bez bariér vyzdvihuje firmy, které zaměstnávají handicapované nikoliv za účelem splnění tabulkových požadavků, nýbrž kvůli jejich schopnostem, na něž handicap nemá vliv. Cena podpoří ty firmy, které vytvářejí podmínky pro lidi s postižením jako pro plnohodnotné zaměstnance schopné plnit náročné úkoly v komerční sféře. Přihlášovací dotazník do letošního ročníku lze vyplnit na www.kontobariery.cz. Uzávěrka je 20. dubna 2016. Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 14. 6. 2016 na pražské Novoměstské radnici. Partnerem je tradičně Klub zaměstnavatelů. „Při hodnocení přihlášek do kategorie Zaměstnavatel bez bariér sledujeme, jaké programy na podporu zaměstnání lidí s handicapem firma má. I to, jak jsou efektivní. Zajímají nás ty společnosti, u nichž lidé s postižením zastávají například manažerské pozice,“ vysvětluje Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Zaměstnavatelem bez bariér se v roce 2015 stala společnost McDonald ‘s, vítězi z let předchozích byly například společnosti Škoda auto, IBM, český rozhlas nebo Auto Jarov. Více o soutěži
Jdu na to