ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry podpořilo žádosti handicapovaných milionem korun


Na svém posledním zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 59 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně 996 476 korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 11. července 2018. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektů Konto Bariéry, fondu API a fondu AVAST.

Téměř 518 tisíc korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 32 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporujeme například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. Například rodiče extrémně nedonošené Emy (1), která má dětskou mozkovou obrnu a mentální postižení, získali 15 tisíc korun na nákup speciálního zdravotního kočárku. Pan Jan (41) je po autonehodě odkázán na invalidní vozík, Konto Bariéry podpořilo jeho žádost o nový vozík příspěvkem 15 tisíc korun. Pan Martin (39) se po pádu z kola také pohybuje za pomoci vozíku, přispěli jsme mu částkou 15 tisíc korun. Paní Petra (44) je od narození těžce nedoslýchavá, na nová sluchadla získala podporu ve výši 16 tisíc korun, Ivana (13) se narodila předčasně, má kombinované postižení – na sluchadla jí Konto Bariéry přispělo stejnou částkou, tj. 16 tisíci korunami. Z Fondu API získává podporu 1 žádost na bezbariérovou úpravu automobilu, v celkové hodnotě 50 tisíc korun. Rada také rozdělila prostředky z Fondu AVAST. Schváleny byly 4 žádosti na osobní asistenci. Celkem mezi ně bylo rozděleno 84 tisíc korun. Jedná se o organizace, které poskytují registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb.
Jdu na to