ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry podpořilo žádosti handicapovaných za téměř jeden a půl milionu korun


Na svém posledním zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 62 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně 1 421 167 korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 24. ledna 2018. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektů Konto Bariéry, fondu API a fondu AVAST.

Více než 577 677 korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 32 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporujeme například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. Například Daniel (16) se narodil předčasně, má dětskou mozkovou obrnu a pohybuje se na vozíku, přispěli jsme mu 17 tis. korun na nový vozík. Paní Simona (43) je po úrazu na kole ochrnutá, z Konta Bariéry dostane 20 tisíc korun na mechanický vozík. Pan Petr (47) má od narození vadu sluchu, dostal 8 tisíc korun na nové sluchadlo. Šárka (29) utrpěla náhlou ztrátu sluchu, na nová sluchadla jsme jí přispěli celkem 16 tisíc korun. Na sluchadlo získala příspěvek také předčasně narozená Terezka (1) a to ve výši 7 tisíc korun. Stejně tak Pavlíně (11), která má vrozenou vývojovou vadu sluchu, jsme schválili příspěvek ve výši 16 tisíc korun. Z Fondu API získává podporu 1 žádost na bezbariérovou úpravu automobilu, v celkové hodnotě 50 tisíc korun. Rada také rozdělila prostředky z Fondu AVAST. Schváleny byly 3 žádosti na osobní asistenci. Celkem mezi ně bylo rozděleno 108 tisíc korun. Jedná se o organizace, které poskytují registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb.
Jdu na to