ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v prosinci téměř jeden milion korun


Osmé zasedání Rady Konta Bariéry v roce 2021 se konalo 15. prosince. Členové Rady při něm rozdělili 933 479 korun mezi 45 žádostí.  

Peníze jsou určené na nákup běžných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Tentokrát Rada vyhověla 12 žádostem o příspěvek na pořízení mechanického vozíku, osmi žádostem o sluchadla a čtyřem o elektrický pohon k vozíku. Na aktivní mechanický vozík s příslušenstvím jsme přispěli například mladé ženě se svalovou dystrofií, jejíž stav se v posledním půl roce zhoršil natolik, že se již bez vozíčku neobejde. V jednom případě Rada vyhověla žádosti o příspěvek na zdravotní kočárek pro dvouletého chlapce, který se narodil předčasně a potýká se s dětskou mozkovou obrnou.

Kromě žádostí o pomoc s pořízením běžných pomůcek Rada vyhověla také čtyřem žádostem o příspěvek na osobní asistenci. Tu potřebuje například osmačtyřicetiletý muž s vrozeným degenerativním onemocněním, kvůli kterému je závislý na 24hodinnové pomoci druhých při všech běžných činnostech. Přispěli jsme také na pořízení svislé zdvihací plošiny, stropní kolejnicový systém a v jednom případě také na bezbariérovou úpravu vozu. Z Fondu Autist jsme přispěli 5 tisíc korun na speciální pomůcky pro těžce postiženého autistického chlapce.

Rada chválila také jednu žádost v rámci Fondu Globus. Na čekací listinu na pořízení velkoprostorového vozu zařadila soukromou mateřskou a základní školu pro děti s kombinovaným postižením. Dvěma samoživitelkám s handicapovanými dětmi jsme pak přispěli celkem 100 tisíc korun z Fondu API na nákup osobních automobilů. Mezi schválenými žádostmi je také podpora ve výši 30 tisíc korun pro handicapovanou studentku zapojenou do projektu Stipendium Bariéry.

Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za podporu. Díky Vám můžeme pomáhat těm, kdo to potřebují.
Jdu na to