ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v červnu přes 1,3 milionu korun


Třetí zasedání Rady Konta Bariéry v roce 2022 se konalo 15. června. Rozdělili jsme při něm 1 347 835 Kč mezi 71 žádostí. 

Peníze, které Rada Konta Bariéry v červnu rozdělila, pomohou jako obvykle handicapovaným lidem s úhradou běžných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Tentokrát jsme vyhověli například 14 žádostem o příspěvek na pořízení mechanického vozíku nebo 10 žádostem o sluchadla. Třem žadatelům jsme přispěli na elektrický pohon k vozíku. Speciální mechanický vozík pomůže například dvouletému chlapci se svalovou dystrofií, aby mohl nastoupit s maminkou v září do školky. Sluchadla pomohou 36leté ženě, která trpí jednostrannou hluchotou, aby se lépe dorozuměla se svojí malou dcerkou.

Kromě standardních žádostí Rada Konta Bariéry schválila také tři příspěvky na pořízení nebo opravu automobilu. Osmi žadatelům jsme přispěli na zdvihací plošinu, rampu nebo schodolez. Svislá zdvihací plošina pomůže například osmiletému chlapci, který se narodil s rozštěpem páteře. Rodina bydlí ve druhém patře rodinného domu a chlapce nyní nosí při každé cestě ven nebo do školy v náručí maminka.

Tradičně jsme kromě jednotlivců podpořili i několik organizací, které pomáhají lidem s handicapem. Přispěli jsme na bezbariérové úpravy i potřebné vybavení. Rada také podpořila žádost o příspěvek na dopravu handicapovaných dětí na rehabilitační pobyt.

Z Fondu Philip Morris jsme přispěli 61letému muži, který je po těžkém úrazu už devět let ve vigilním kómatu. Po celou dobu o něj pečuje jeho manželka. Rodině jsme přispěli na osobní asistence. Z Fondu API jsme podpořili jednu žádost samoživitelky o příspěvek na osobní automobil. Tři žadatele s handicapem jsme podpořili z nového Fondu Ukrajina. Pomohli jsme například pětiletému chlapci s dětskou mozkovou obrnou, který uprchl do Česka s maminkou a potřebuje podpůrnou ortopedickou podložku, protože není schopen samostatně sedět.
Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za podporu. Díky Vám můžeme pomáhat těm, kdo to potřebují.  
Jdu na to