ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v červnu více než 1,5 milionu korun mezi lidi s postižením


Praha /7.7.2016/ - Během červnového zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 72 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně více než jeden a půl milionu korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 29. června 2016. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektů Konto Bariéry, Dej si kabát do šatny a z Fondu AVAST.

Více než 518 tisíc korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 30 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporuje například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. V červnu bylo podpořeno 40 nestandardních žádostí celkovou částkou 971 tisíc korun. Z projektu Dej si kabát do šatny byla podpořena jedna žádost částkou 25tisíc korun. Rada také rozdělila prostředky z Fondu AVAST. Schváleny byly 2 žádosti na osobní asistenci. Celkem mezi ně bylo rozděleno 37 tisíc korun. Jedná se o organizace, které poskytují registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. Společnost Klubíčko Beroun o.p.s. obdržela od Konta Bariéry příspěvek padesát tisíc korun na pořízení stropního zvedacího systému pro bezpečný přesun imobilních pacientů. Klubíčko pečuje o 60 dětí i dospělých převážně s těžkým zdravotním postižením. Cílem je vybudování a provozování sociální firmy, která poskytne lidem s postižením celoroční bydlení, pracovní uplatnění i komplex sociální služeb. Nový stropní systém bude propojovat 2 pokoje klientů s bezbariérovou koupelnou a WC a umožní zaregistrování a znovuotevření týdenního stacionáře. Rodina Niny (10) získala od Konta Bariéry finanční podporu 9 700 na zakoupení polohovacího zařízení. Nina trpí těžkou mentální retardací. Špatně chodí, má špatnou stabilitu a koordinaci. Dopoledne navštěvuje školu. Polohovacímu zařízení – židlička, je vybavené bezpečnostním pásem, držákem na hlavu a stolečkem. Zároveň je prostorná a Nina v ní může i usnout. Příspěvek dvacet pět tisíc na dvě schodišťové plošiny získal od Konta bariéry Milan (50) z Litvínova. Milan se před dvěma lety zranil při práci, spadl ze žebříku, a nyní je odkázaný na mechanický vozík. Dvě speciální plošiny potřebuje k přesunutí z přízemí domu do svého bytu. Prostředky z projektu Dej si kabát do šatny, celkem 25 tisíc korun, obdrželo Středisko pro Centrum Terapie Autismu, z.s. Příspěvek bude využitý na částečné pokrytí nákladů na osobní asistenty v rámci týdenních letních pobytových táborů v Horním Maxově pro děti s poruchou autistického spektra. Tábory jsou koncipované nejen jako odlehčovací služba, ale také jako tábory terapeutické. Děti se zapojují do nácviku her a posilují komunikační dovednosti. Každé dítě přitom potřebuje svého odborného asistenta.
Jdu na to