ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v dubnu mezi lidi s postižením přes 2 miliony korun


Rada Konta Bariéry v dubnu podpořila 72 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně dva a čtvrt milionu korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 27. dubna 2016. Rada rozdělovala příspěvky z Konta Bariéry, fondu Pomáhej s Humorem a fondu Avast.

V rámci projektu Konto Bariéry více než 350 tisíc korun putuje mezi 26 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporuje pořízení např. mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další došlé žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. V dubnu takto podpořila 37 nestandardních žádostí. Třicet tisíc na schodišťovou plošinu od Konta bariéry získala Martina (24) z Prostějova. Martina je odkázána na vozík a bydlí v rodinném domku u babičky v prvním patře. Bez plošiny byl její pohyb velmi komplikovaný. S přemísťováním z a do domu jí musel pomáhat tatínek. Díky plošině se dostane, kam potřebuje, aniž by musela být odkázána na pomoc druhých. Rodiče Simony (24) z Hradce Králové finanční pomoc 25 tisíc korun využijí na pořízení elektrického vozíku se zvedací sedačkou. Rodiče o invalidní dceru pečují již 32 roků. Simona je kvadruspastik - leží, nemluví, ale chápe. Komunikuje očima, má ráda společnost, hudbu a procházky. Spokojenost projevuje častým úsměvem. Rodiče jsou již v důchodu a se zvyšujícím věkem se komplikuje i péče o dceru. Vozík by Simoně pomáhal při pohybu a přesunu na lůžko. Honzík (7) z Moravskoslezského kraje získal 10 tisíc na pořízení rehabilitačního stoje na cvičení v lanech. Honzík nemůže sám sedět, stát ani chodit, nemůže mluvit a má velké problémy s jemnou motorikou. Přesto navštěvuje běžnou základní školu, komunikuje díky očnímu snímači a počítači. Závěsný systém umožní Honzíkovi pravidelnou rehabilitační péči. Obecně prospěšná společnost Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje poskytuje mimo jiné osobní asistenci, individuální bezbariérovou dopravu, odborné sociální poradenství, půjčovnu pomůcek a další. Příspěvek 50 tisíc korun od Konta bariéry bude použit na úpravu automobilu pro službu individuální bezbariérové dopravy. Třicet tisíc korun pošle Konto bariéry Charitě Český Těšín na pořízení vozíků na použité prádlo a zvedáku. Českotěšínská charita v loňském roce zřídila Charitní Bazárek a Charitní služby pro domácnosti. Cílem projektu je podporovat seniory v aktivizačních činnostech. K tomu jim pomůže zakoupení vozíků na použité prádlo a zvedáku pro klienty s omezenou soběstačností. Pořízené pomůcky u nácvik pohybu a chůze, základních dovedností a soběstačnosti. Rada také rozdělila prostředky z fondu Pomáhej s humorem. Mezi sedm organizací, které poskytují registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb., byl rozdělen jeden milion korun. Finanční prostředky z fondu Pomáhej s humerem půjdou například na rozšíření služby osobní asistence a mzdové náklady asistentů. Podporu získaly tyto organizace: Asistence, o.p.s., Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú., Liga vozíčkářů, Apropo Jičín, o.p.s., Charita Zábřeh, Klub vozíčkářů Petýrkova, o.p.s., Židovská obec v Praze. Z Fondu AVAST byly podpořeny 2 žádosti částkou 42 tisíc korun.
Jdu na to