ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v únoru více než jeden milion korun


První zasedání Rady Konta Bariéry v roce 2022 se konalo 23. února. Rozdělili jsme při něm 1 031 730 korun mezi 46 žádostí.

Peníze pomohou handicapovaným lidem s úhradou běžných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Rada Konta Bariéry tentokrát vyhověla 10 žádostem o příspěvek na pořízení mechanického vozíku, šesti žádostem o sluchadla, třem žádostem o příspěvek na přídavný elektrický pohon k vozíku a také jedné žádosti o pomoc s nákupem rehabilitačního kočáru. Ten pomůže 14letému těžce postiženému chlapci a také jeho babičce, která se vnuka od narození stará. Celkem Rada rozdělila mezi 20 žádostí 348 tisíc korun.

Kromě žádostí o pomoc s pořízením běžných pomůcek Rada Konta Bariéry vyhověla také dvěma žádostem o příspěvek na speciální úpravu automobilu nebo žádosti o bezbariérovou rekonstrukci koupelny a WC. Ta pomůže sedmiletému chlapci s vrozenou neurologickou vadou doprovázenou silnými epileptickými záchvaty, který nechodí, nemluví, neumí používat ruce a je odkázaný na vozík a náruč rodičů, pro které je ale nošení syna fyzicky velmi náročné. Pro 31letého muže, který se ocitl na vozíčku po těžkém úrazu po skoku do vody, Rada schválila příspěvek na pořízení šikmé zvedací plošiny k bytu. S pořízením digitálního čtecího přístroje zase pomůžeme 41letému muži s těžkým zrakovým postižením. Přispěli jsme také na jeden elektrický vozík, antidekubitní sedáky nebo na speciální chodítko.

Pomoc Rada Konta Bariéry schválila také pro 85letou seniorku z Moravy, která kvůli úrazu při ničivém tornádu zůstala na vozíku. Společně s manželem navíc přišli o střechu nad hlavou. Kromě jednotlivců jsme podpořili i několik organizací, které pomáhají handicapovaným. 

Z Fondu Autist jsme 15 tisíci korunami podpořili tříletou holčičku s neurovývojovou poruchou, která potřebuje příspěvek na školné v soukromé školce. Do státní školky ji nepřijali, protože vyžaduje velice individuální přístup. Pobyt v kolektivu přitom dívence náramně prospívá, začala více vnímat svět okolo a postupně si i hrát s ostatními dětmi.

Rada také schválila jednu žádost z Fondu Philip Morris, příspěvek 16 tisíc korun pomůže zaplatit osobní asistence doma a při volnočasových aktivitách šestiletému chlapci s těžkým mentálním postižením, který se neobejde bez 24hodinové péče.  
Děkujeme všem našim dárcům a partnerům za podporu. Díky Vám můžeme pomáhat těm, kdo to potřebují.

Jdu na to