ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v roce 2023 přes 12 milionů


Rada Konta Bariéry se v loňském roce sešla osmkrát. Na svých zasedáních schválila 430 žádostí a rozdělila částku přesahující 12 milionů korun.

RKB-v-roce-2023-(2000-x-1500-px)-(1).png

Za strohými čísly jsou příběhy lidí s handicapem a také tisíce našich dárců, kteří každý rok do naší sbírky pravidelně či jednorázově přispívají. Tyto finanční prostředky pomohly s pořízením rehabilitačních a kompenzační pomůcek, byly použity na bezbariérové úpravy i na pořízení plošin a zvedáků. Také sloužily ke koupi kvalitních sluchadel a k nim náležícímu příslušenství. Díky finančním příspěvkům našich dárců jsme dále mohli zajistit osobní asistence i ozdravné a rehabilitační pobyty a mnoho dalších speciálních pomůcek, které pomáhají a ulehčují život lidem s handicapem. Na zasedáních Rady Konta Bariéry se schvalovaly i žádosti o stipendia handicapovaných studentů.

Rehabilitační a kompenzační pomůcky

Vybrané prostředky sloužily k pořízení 96 mechanických a 16 elektrických vozíků, doplňků i na jejich opravy.  Mohli jsme také přispět na chodítko, speciální zdravotní kočárky a další rehabilitační pomůcky. Odlehčený vozík například pomůže 48leté ženě, která ochrnula v důsledku onkologického onemocnění, aby se mohla vrátit k aktivnímu životu a třeba i do práce. Rodiče 11letého chlapce, který je odkázaný na jejich péči, mohli zase svému synovi pořídit kočárek se speciálním vakem, který ho udrží ve správné poloze a ve kterém tak může podnikat výlety do přírody.

Pomoc sluchově postiženým  

Dlouhodobě přispíváme i na nejmodernější pomůcky pro sluchově postižené. Minulý rok jsme podpořili 52 žádostí o sluchadla a jejich příslušenství. Kvalitní sluchadla pomohou například 18letému studentovi gymnázia nebo osmiletému nedoslýchavému školákovi lépe porozumět výkladu ve škole. Osmiměsíční chlapec, který se narodil s vadou sluchu, zase může díky nim rozvíjet řeč.

Bezbariérové úpravy

Vedle jednotlivců pomoc tradičně směřovala také do organizací. Přispěli jsme například na pořízení nové šikmé zvedací plošiny pro centrum pečující o handicapované děti nebo na nákup křesel do sprch pro seniorský domov. Novou šikmou plošinu si mohl pořídit i 31letý muž s těžkým fyzickým a mentálním postižením, který by se jinak nedostal z bytu.

Stipendium Bariéry

Pro akademický rok 2023/2024 Rada Konta Bariéry také rozhodovala o 59 žádostech z projektu Stipendium Bariéry a podpořila handicapované středoškoláky a vysokoškoláky celkovou částkou 1 375 000 korun. Peníze pomohou například 19letému studentovi se spinální atrofií odmaturovat na průmyslové škole stavební a připravit se na přijímací zkoušky na ČVUT nebo 22leté nevidomé studentce germanistiky.

Přispěli jsem ale také na vzdělávací pomůcky, asistence, volnočasové aktivity i psychologickou pomoc. V rámci Fondu Autist jsme schválili příspěvky na speciální pomůcky a kočárky i na osobní asistenci.
 

Je to jen zlomek příběhů, o kterých tu píšeme, ukazuje ale široký záběr naší pomoci. Moc dobře přitom víme, že bez vás by to nešlo a že jste nedílnou součástí všech příběhů s dobrým koncem. Děkujeme, že s námi pomáháte!

Jdu na to