ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Mapy bez bariér umožňují snazší cestování nejen lidem s handicapem


Mapy bez bariér, které patří do rodiny projektů Nadace Charty 77, vstoupily do nové etapy svého působení. Díky začlenění volně publikovaných dat z podobných projektů se stávají nejucelenějším domácím portálem o přístupnosti veřejného prostoru v ČR (nejen) pro osoby s postižením. Nabízí již více než 15 tisíc záznamů.

Před dvěma lety byla v rámci první fáze projektu zmapována přístupnost bezmála šesti set objektů po celé republice. Stalo se tak díky spolufinancování z prostředků Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pozornost se soustředila na národní kulturní památky a další pro turisty zajímavé objekty, a Mapy bez bariér se tak zařadily po bok portálů, které takové informace poskytují, např. Vozejkmap nebo Disway. Nyní je však na Mapách bez bariér přes 15 tisíc záznamů a rozšiřování průběžně pokračuje díky propojování s již fungujícími zdroji informací. Jak uvádí manažer projektu Petr Hazuza, sám vozíčkář: „Mezi významné zdroje patří Atlas přístupnosti objektů na území města České Budějovice, portály Vozejkmap, Wheelmap a WCKompas, ale také Mapa přístupnosti Brna nebo ročníkové práce studentů Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Ke každému tomuto zdroji přistupujeme individuálně a snažíme se z něj získat maximum informací.“ Funguje to i obráceně: data naměřená přímo v rámci projektu Mapy bez bariér jsou také volně k dispozici v rámci otevřené licence a nyní nově dostupná i na mezinárodním portálu accessibility.cloud Zásluhou kvalitního rozhraní je pak mohou využívat i ostatní vývojáři. Profesionálně zmapované objekty jsou vyhodnocovány podle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů, kterou za přispění Ministerstva pro místní rozvoj vytvořila skupina organizací pod vedením Pražské organizace vozíčkářů. O každém objektu se zaznamenávají řádově desítky údajů a stupeň přístupnosti metodika prezentuje pomocí barev semaforu. Objekty na mapě jsou tedy na první pohled rozděleny na zelené (přístupné), žluté (částečně nepřístupné) nebo červené (nepřístupné). Červené ohodnocení objektu však automaticky neznamená, že je pro všechny nedostupný. Je to spíš důležitá informace pro uživatele, že je pro návštěvu tohoto objektu nutná jistá příprava. Dotyčný člověk se tak na základě dodatečných informací může sám rozhodnout, jestli daný objekt vyhovuje jeho konkrétním požadavkům a zda je ochotný či schopný si zajistit přístup. Jedna z uživatelek portálu, vozíčkářka Lenka Brisudová, vše shrnula těmito slovy: „Velmi ráda cestuji. Jenže občas je těžké o daném místě najít relevantní informace, což mě už od několika výletů odradilo. Projekty, jako jsou Mapy bez bariér, pomáhají situaci zlepšit. Najdu v nich podrobnosti o přístupnosti řady památek, restaurací i ostatních služeb po celé republice na jednom místě.“ Mapy bez bariér nejen data šíří pod otevřenou licencí pro ostatní vývojáře, tedy volně ke stažení, ale také umožňují bezplatně vložit vlastní mapu přístupnosti na jakékoli stránky, což je služba, kterou využijí nejen vozíčkáři, ale také maminky s kočárky, senioři a občané s dočasnou omezenou pohyblivostí. www.mapybezbarier.cz
Jdu na to