ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nadace Charty 77 udělila Cenu Františka Kriegla Autonomnímu sociálnímu centru Klinika


Cenu Františka Kriegla za občanskou statečnost pro rok 2016 získalo Autonomní sociální centrum Klinika za odvahu dokazovat v dnešní době, že pomoc bližnímu je správnou cestou pro každého, kdo chce zůstat skutečným člověkem. Klinika je příkladem dobrovolných aktivit, které překračují hranice jakékoli ideologie i tržního světa a stávají se obecně lidskými.

Lidé, kteří Kliniku tvoří, dokázali své přesvědčení uhájit nejen před nepřejícími spoluobčany, ale i před politickými odpůrci všech ideových směrů a také před bezprecedentním útokem radikálů, kteří se v loňském roce pokusili centrum vypálit. Podaná ruka lidem v jakékoli nouzi, bezdomovcům, uprchlíkům, lidem na okraji společnosti, komunitnost, spolupráce a touha po světě, kde demokracie vzniká tím, že o svém světě, městě i myšlení rozhodují sami občané a ne kdokoli jiný, jsou nejlepší odpovědí na podobné útoky. Praha potřebuje místo, kde se lidé všech osudů i názorů mohou setkat jako občané a ne jako spotřebitelé. A i když bude Klinika vyklizena, lidé rozehnáni či vyneseni, myšlenku, která to všechno spojila, si lidé z Kliniky ponesou dál. My jim chceme Cenou Františka Kriegla říci, že je to správné a ať z Kliniky dojdou časem kamkoli, bude pro naši demokracii jen a jen dobré, když toto své přesvědčení v sobě udrží. Když v sobě ponesou dál Kliniku jako fenomén. Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987. Vyhlašována je každoročně 10. dubna, kdy se narodil František Kriegel. Od roku 1990 je cena udělována za občanskou statečnost, projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Je udělována jedincům, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné. MUDr. František Kriegel byl jedním z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968 a jediným z československých politiků, kdo po odvlečení do Moskvy odmítl v Kremlu podepsat moskevský diktát. Porota: Jan Dus, Martin Groman, František Janouch, Jana Horváthová, Miloš Rejchrt (předseda poroty), Břetislav Rychlík, Jiřina Šiklová, Jaroslav Veis Dosavadní laureáti: Vladimír Kadlec (1987), Jaroslav Šabata (1988), Jan Dus a Josef Zvěřina (1989), Miroslav Jasinski (1990), Peter Mariánek (1991), Petr Pithart (1992), Igor Blaževič a Jaroslav Štětina (1992), Milena Hübschmannová (1994), Vlado Čech, Karel Kryl a Josef Vavroušek - in memoriam (1995–1996), František Stíbal (1997), Kumar Vishwanathan (1998), Václav Trojan (1999), Jakub Polák (2000), Stanislav Milota a Miloš Rejchrt (2001), Miroslav Opatřil (2002), František Lízna a Tomáš Vlasák (2003), Petra Procházková (2004), Mária Machnig (2005), Yekta Uzunoglu (2006), Ondřej Cakl (2007), Jiří Voráč (2008), Jakub Štěrbík a Stanislav Vodička (2009), Alena Dernerová (2010), Libor Michálek (2011), Vladimíra Dvořáková (2012), Matěj Hollan (2013), Božena Fuková a Miroslava Pošvářová (2014), Činoherák Ústí, spolek (2015) Cena bude slavnostně předána v květnu v rezidenci pražského primátora.
Jdu na to