ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nadace Charty 77 vyhlašuje Cenu Františka Kriegla za rok 2023


Nositelkou Ceny Františka Kriegla pro rok 2023 se stává Barbora Antonová, překladatelka, politička a ředitelka ženského spolku Vesna. Ocenění za občanskou statečnost uděluje Nadace Charty 77. Cena bude slavnostně předána v květnu 2023.

Barbora-Antonova.jpgCenu Františka Kriegla pro rok 2023 udělila Nadace Charty 77 Barboře Antonové za obětavou sociální práci a zdravotní pomoc nejpotřebnějším, nejzranitelnějším a sociálně slabým, od matek samoživitelek po ukrajinské uprchlíky, a za bourání předsudků a otupování agrese ve společnosti.
 
„Barbora Antonová prokazuje léta velkou statečnost a obětavost. V minulosti to byla podpora forem domácí péče včetně domácího hospice, bourání tabu týkajících se vážných chorob a handicapovaných. V případě imigrantské krize se, navzdory výhružkám násilí i smrti, dokázala postavit většinovým náladám ve společnosti i aroganci a přehlížení politiků,“ zdůvodňuje rozhodnutí poroty její člen Břetislav Rychlík.
 
Cena Františka Kriegla je udělována od roku 1987. Vyhlašována je každoročně 10. dubna, kdy se narodil. Od roku 1990 je cena udělována za občanskou statečnost projevenou bez ohledu na osobní prospěch a možná rizika. Oceňováni jsou jedinci, kteří riskují vlastní postavení, kariéru a často i život, aby prosadili názory a cíle, jež odpovídají humanistickým ideálům, demokracii a lidským právům a jež oni považují za správné. MUDr. František Kriegel byl jedním z nejvýznamnějších politiků pražského jara 1968 a jediným z československých politiků, kdo po odvlečení do Moskvy odmítl v Kremlu podepsat moskevský diktát.
Barbora Antonová obnovením ženského spolku Vesna v roce 2021 vytvořila zázemí pro práci se stovkami rodin. Organizací Šatníku, kde se sbíralo nejen oblečení, ale i zařízení do domácnosti nebo hračky pro děti, pomáhala stovkám žen samoživitelek i rodinám z Brna a okolí přečkat období covidu. S vypuknutím války na Ukrajině toto obratem přešlo v nejvýraznější dobrovolnické centrum pomoci u nás. Antonová organizovala ubytování a pomoc ukrajinským běžencům a dosud se podílí na jejich neformálním začleňování do českého života. Zapojuje například ukrajinské ženy jako lektorky či dobrovolnice v aktivitách Vesny.
 
„U většiny akcí se soustřeďuje na podporu rodin bez ohledu na jejich jazyk a původ. Vytvořila řadu modelů, jak s respektem přistupovat k rodinám. Pro toto obrovské nasazení má přezdívku Barbora Atomová,“ dodává Rychlík.


Další informace o Ceně , složení poroty a seznam dosavadních laureátů najdete na samostatné stránce o Ceně Františka Kriegla na našem webu.  
Jdu na to