ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nominujte jednotlivce či klub na cenu „Senior roku 2016“


Seniorský projekt Nadace Charty 77 bude počtvrté udělovat Cenu Senior roku. Cílem je morální podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Nominovat lze do dvou kategorií, a to do 31. července 2016.

Cenu „Senior roku 2016“ vyhlásila Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzační senioři. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Oceněn bude nejlepší senior či seniorka a také nejlepší seniorský klub. Nominovat mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. Nominační období trvá do 31. července. O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota. Cena bude slavnostně vyhlášena a předána 1. 10. 2016. Více informací a přihláška ke stažení na www.sensen.cz
Jdu na to