ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Ocenili jsme nejlepší seniory a seniorské kluby


Nadace Charty 77 udělila již popáté své ceny nejaktivnějším a nejpříkladnějším seniorům a seniorským klubům z celé republiky. Seniorem roku 2017 se stal Jiří Bárta a klubem roku Klub Aktiv České Budějovice. Do Zlaté síně SenSenu vstoupil profesor František Janouch.

Cenu Senior roku vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu SenSen/Senzačních senioři. Cílem projektu je upozornit na výjimečné osobnosti z řad seniorů, ocenit jejich aktivní činnost, obětavost pro druhé i práci v komunitní oblasti. SenSen vyzdvihuje dnešní seniory jako nedílnou aktivní a vzdělanou část společnosti, která by neměla být opomíjena. Ocenění má inspirovat ostatní seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Letošní ceny se předávaly pod záštitou MPSV v Pražské křižovatce. Mezi hosty byly paní ministryně Michaela Marksová, pražská primátorka Adriana Krnáčová, Jiřina Šiklová, František Janouch a další. V pátém ročníku se sešlo 91 nominací. Navrhovaly je seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a sportovní organizace. „Porota to má pořád stejně těžké. Ať rozhodovala v prvním, anebo v letošním pátém ročníku. Desítky nominovaných, jeden lepší příběh než druhý. Mě těší, že se senzační senioři opravdu rozmnožili do celé republiky a že získávají to renomé ve společnosti, které jsme chtěli pomáhat vytvářet i naším projektem. Senioři nejsou žádní nabručení stařešinové. Jsou to lidé se zkušenostmi, znalostmi, s chutí pomáhat téhle společnosti a žít pokud možno naplno,“ doplňuje ředitelka nadace Charty 77 Božena Jirků. Po Daně Zátopkové, Olbramu Zoubkovi byl uveden do Zlaté síně SenSenu profesor František Janouch. Prof. RNDr. František Janouch, CSc. Teoretický fyzik, publicista a autor, zakladatel Nadace Charty 77 a dlouholetý předseda správní rady. Prof. Janouch se stal zakladatelem moderní charity v Československu. Jeho práce v čele nadace a další veřejné působení přinesly úplně novou společenskou kvalitu – pomáhat potřebným je nejen důležité, ale zároveň se tak kultivuje velká skupina občanů, kteří svou solidaritu berou jako samozřejmost, jako přínos pro sebe samé. A tím pomohl k návratu naší společnosti do evropského, občansky vyspělého prostoru. Cena Senior roku 2017 – kategorie kluby: 1. Místo: Klub Aktiv České Budějovice 2. Místo: ÚSMĚV= ZDRAVÍ, Lovosice 3. Místo: Senior Point Prachatice a Mezigenerační klub při SŠ gastronomická, Blansko Čestná uznání: Turistický klub Štětí, Centrum RoSa Praha, Klub seniorů Řepy, Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků Cena Senior roku 2017 - kategorie jednotlivci: 1. Místo: RNDr. Jiří Bárta, Univerzitní klub seniorů, Ostrava 2. Místo: Helena Vostrovská, Hradec Králové 3. Místo: Eduard Jedlička, Svitavy Čestná uznání:Hana Čečková, JUDr. Jarmila Škvrnová, PhDr. Jaromír Schel, Eva Gutová, Jiří Eichner, Věra Seemanová, Jarmila Pláteníková Kluby Čestná uznání v kategorii Nejlepší klub: Turistický klub Štětí Klub aktivizuje seniory z blízkého i dalekého okolí (Vansdorf, Děčín, Praha, Strakonice). Organizuje výlety, divadlo, pohyb v přírodě a to nejen pro seniory, ale pro celé rodiny. Jejich cílem je stmelování rodin, aby si senioři nepřipadali vyčleněni. Členové TK Štětí jsou činní v Radě seniorů města i v Radě Seniorů Ústeckého kraje. Mezi oblíbené akce patří například Pochod s růží kolem Štětí. Centrum ROSA, Praha Pořádá společenské, kulturní a vzdělávací akce pro seniory a jejich rodinné příslušníky, aktivizační programy, tvořivé dílny, zájmové kroužky, dobročinné trhy a bazary a další charitativní akce na podporu zdravotně znevýhodněných občanů. Vydává časopis Rosení pro seniory a knížky 96 leté seniorky. Komunitní centrum přispívá ke zlepšení mezigeneračních vztahů, zvyšuje kvalitu života nejen ve stáří a inspiruje ostatní seniory. Klub seniorů Řepy Klub se zaměřuje na celou řadu zájmových činností: sportovní turnaje v bowlingu, pétanque, relaxační cvičení na míčích, nordic walking, výlety, zdravověda, zdravá výživa, seniorská chvilka poezie, odborné přednášky pro seniory. Spolupracují se zástupci MČ Praha 17, s Centrem sociálních a zdravotních služeb a základními školami. Snaží se mezi žáky vzbudit zájem o pétanque, společně pořádat turnaje a tak přispět k rozvoji zdravého životního stylu školní mládeže. KSŘ je členem České asociace pétanque klubů. Klub se snaží vzbuzovat sebedůvěru seniorů ve vlastní schopnosti a chuť být soběstačný, držet krok s dobou, být stále užitečný. Klub podporuje mezigenerační soužití seniorů s ostatními občany Řep, hlavně s mládeží. Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků, Praha Klub sdružuje na bázi dobrovolnosti seniory - dobrovolníky, kteří jsou zapojeni do mezigeneračního programu Přečti. V rámci tohoto programu do mateřských škol docházejí pravidelně jednou týdně senioři a předčítají či vypráví dětem pohádky. Aktivní členové klubu se těší radosti, že mohou pomáhat a že jsou zapojeni do dalších pracovně - společenských setkání, kde mohou využít kvalifikované supervize, sdílet své zážitky, předávat zkušenosti a navazovat nová přátelství. 3. místo: Senior point Prachatice Je to kontaktní místo pro seniory, kde je možné nalézt komplexní informace z oblastí života, které seniory zajímají, poskytuje informace o sociálních službách, úřadech, institucích, veřejných službách, dají se zde nalézt kontakty na seniorské organizace a informace o dalších systémech pomoci podpory seniorů. Je tu možnost popovídat si v přátelském prostředí, podílet se na akcích senioři seniorům atd. Zajišťuje systematické vzdělávání seniorů v různých oblastech (prevence kriminality, finanční gramotnost, ochrana práv spotřebitelů). Senior Point úzce spolupracuje s Jihočeským krajem. Je součástí pracovních skupin Komunitního plánování sociálních a doprovodných služeb, tvorby Plánů zdraví, Strategického rozvoje města aj. Jednoduše dává prostor k umu seniorů ve všech oblastech, další aktivity doplňuje i kulturními akcemi, výstavami a tvůrčími dílnami pro seniory. Senioři ze Senior pointu publikují na našich webových stránkách, podporují projekt Národní kronika. 3. místo: Mezigenerační klub při SŠ gastronomické, Blansko Členové klubu se aktivně vzdělávají, aktivně prožívají svůj volný čas například v Seniorské akademii, v Seniorské kavárně, Seniorské cestování. Současně rozšiřují praktické zkušenosti žákům školy a posilují vzájemné vnímání dvou až tří generací. Aktivita klubu se dotýká i řešení veřejných problémů v místě bydliště, konkrétní a dlouhodobá pomoci nemocným seniorům, efektivní práce na řešení sociálních problémů (spolupráce s dětmi z Dětského domova) a při projektu JMK Sám do života. Pomáhají při úklidu Moravského krasu apod. 2. místo: Úsměv = Zdraví, Lovosice Činnost spolku je zaměřena především na společenské, kulturní, sportovní a vzdělávací akce seniorů např. Dny seniorů, Hýbeme se v každém věku, Přeplavme svůj La Manche. Jde o systematickou, pravidelnou a tvůrčí práci po celý rok (pravidelné zdravotní cvičení pro seniory, soutěže v plavání, v bowlingu, víkendové pobyty, zájezdy do divadel, lázeňské i poznávací). Spolek spolupracuje s domem dětí Elko. Tvoří programy prevence pro zdraví, programy pro děti a dospělé, spolupracuje s dalšími neziskovými a příspěvkovými organizacemi. Činnost spolku pozitivně ovlivňuje kulturní a společenský život Lovosic a blízkého okolí, zapojuje se aktivně do komunitního plánování města Lovosice. Spolek nabízí pomoc všem nezůstat sám, přijít se pobavit, zacvičit, zatančit, naučit se mít rád a umět se usmát. 1. místo: Klub Aktiv České Budějovice Klub patří k největším vzdělávacím seniorským spolkům v Jihočeském kraji, má velkou zásluhu na popularizaci vzdělávání seniorů, má 400 členů. Pořádá Sportovní hry seniorů, Olympijský park Rio- Lipno, fotografické soutěže a výstavy a mnohé další (trénování paměti, PC kurzy, historické, společenské i tělovýchovné kurzy. Navštívil Evropský parlament v Bruselu. Připravuje pro seniory a zdravotně postižené vzdělávací programy a přednášky, úzce spolupracuje s Teologickou fakultou JU, Českou zemědělskou univerzitou v Praze a dalšími institucemi. Je aktivním členem Seniorského senátu města ČB, který je poradním orgánem Rady města. Pro radost seniorů i jejich dětí a vnoučat dělá Aktiv maximum je výborným vzorem pro ostatní seniorské kluby. Čestná uznání v kategorii Senior/ka roku Hana Čečková, Vodňany Paní Čečková je dlouholetá předsedkyně místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, koncem roku 2016 založila místní organizaci Sdružení aktivních seniorů Vodňanska. Pořádá bezpočet kulturních aktiv, výletů do přírody, za památkami, na výstavy, rekondiční pobyty, sportovní akce nebo návštěvu termálních lázní, a to vše s vědomím a znalostí potřeb a postižení každého účastníka. Neopomíjí ani oblast poradenství potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením. Snaží se pro každého, zapojeného seniora o mentální rozvoj a duševní podporu. Je nepostradatelnou osobností Vodňan, je často charakterizována jako dáma a lev v jednom. Popere se svoji elegantností s čímkoliv. JUDr. Jarmila Škvrnová, Jesenice Paní Škvrnová založila Mezigenerační centrum, díky němuž se senioři mohou účastnit mnoha kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí. Je tutorem U3V a ve spolupráci s Provozně technickou fakultou ČZU vytvořila konzultační středisko a zabezpečuje pro seniory vzdělávací kurzy a doprovodné aktivity. Založila malou taneční skupinu PRD Života, spolupracuje s městem i v odborných oblastech. Je příkladem akční seniorky, která pro své okolí přináší stále něco nového, plně v souladu s heslem SenSenu: “Život je tanec v každém věku”. PhDr. Jaromír Schel Dlouholetý organizátor kulturního a společenského života v ČB je renesanční člověk. Za autorství a úspěšnou organizaci mezinárodního projektu uměleckých škol a přeshraniční spolupráci s Rakouskem získal Stříbrnou medaili Jihočeského kraje. Autorsky a organizačně připravil “Jihočeský kompas”. Podílel se na realizaci výstavy “Král rytíř a zakladatel”, projektu Múzy na vodě atd. I přes svůj seniorský věk byl kooptován do Kulturní komise Stat. m. ČB, do funkce předsedy Seniorského senátu a spolupracuje s Radou města. Je příkladem seniory, kterému záleží na kvalitnějším životě seniorů. Eva Gutová, Praha Paní Gutová působí dlouhodobě ve spolku Werichovci - sdružení pro pana Jana pro srandu a kulturně společenský život mladých věkem či duchem, kde vede pražskou pobočku tohoto spolku. Aktivně připravuje kulturně vzdělávací pořady a výlety zaměřené na seniory. Už 20 let připravuje Čochtanovu Třeboň. Přívětivá a vždy dobře naladěná povaha dokáže lidi nejen nadchnout, ale i semknout a přimět k úspěšnému uskutečnění naplánovaných pořadů. Jiří Eichner, Praha Dlouholetý člen Asociace kuchařů a cukrářů ČR. Za jeho celoživotní práci mu bylo uděleno nejvyšší ocenění - Řád sv. Vavřince. Před 10 lety založil Senior klub Starou gardu kuchařů a cukrářů ČR, kde je předsedou. Spolupracuje s Centrem aktivního stáří Praha 2, Praha 5, Domovem Svaté Rodiny. Neustále se v oboru vzdělává a úspěšně se účastní mnoha kuchařských soutěží. Věra Seemanová, Most Paní Seemanová je členka spolku AMA. I ve svém věku vypomáhá jako zdravotnice, připravuje přednášky na různá zdravotnická témata. Neustále kolem sebe vytváří dobrou náladu, pro každého má vlídné slovo a dokáže k pozitivnímu myšlení strhnout i ostatní. Jarmila Pláteníková, Praha Paní Pláteníková je členkou Kontaktního centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog v Praze. Účastní se projektů s mládeží ve spolupráci s celou řadou organizací. Během 2. Světové války podporovala odboj zaměstnanců pošt, kteří materiálně pomáhali rodinám zatčených. 3. Místo: Eduard Jedlička, Svitavy Profesní a následně seniorský život Eduarda Jedličky je celoživotně spjat s městem Svitavy, sportem i angažovaností ve sféře komunitně vedeného místního rozvoje. Aktivně sportuje, v tenisovém i šachovém oddíle se dlouhodobě věnoval výchově mládeže. Lásku k šachům si pravidelně utužuje na Mistrovství republiky v Rychnově nad Kněžnou, zorganizoval dva turnaje “Živých šachů”. Dodnes je pro své kolegy uznávaným konzultantem s přehledem. Eduard Jedlička je znám svým životním optimismem a schopností bourat zažité stereotypy vnímání seniorů a inspirující osobností města. 2. Místo: Helena Vostrovská, Hradec Králové Bývalá ředitelka Centra sociální pomoci a služeb, kde poprvé v Čechách vznikla odlehčovací služba pro seniory. V současné době působí paní Vostrovská jako v Centru jako koordinátorka sociálních služeb a významně se podílí na aktivitách s přesahem do oblasti aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Byla u zrodu Sportovních her pro seniory, koordinuje akci zaměřenou na mezigenerační dialog “Senioři na Rock for people” Je aktivní členkou komise rady města sociálně-zdravotní a vedoucí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři. Svým okolím je pokládána za vynikajícího profesionála, člověka, který je vážen pro jeho odbornost, obětavost, nadhled a optimismus. Svým osobním přístupem k životu a řešení problémů je příkladem i mnohem mladším kolegům a dokazuje tak skutečnost, že senioři nejsou pro společnost přítěží, ale příležitostí. 1. Místo: RNDr. Jiří Bárta, Univerzitní klub seniorů, Ostrava Pan Bárta působil na Gymnáziu Josefa Kainara v Hlučíně jako ředitel. V důchodu začal studovat Univerzitu třetího věku při Ostravské univerzitě. Po skončení studia inicioval vznik Univerzitního klubu seniorů, pro klub zorganizoval již řadu zajímavých vzdělávacích aktivit, sám v rámci UKS také přednášel. Aktivně se zapojuje do komunitního rozvoje. Založil spolek HOPAKA (Hodně pamatující kantoři), který se pravidelně schází a jeho členové z řad bývalých učitelů si v něm mohou i nadále vyměňovat své odborné i životní zkušenosti. Velice rád natáčí videozáznamy z různých seniorských akcí a zpracovaná videa publikuje na internetu, je aktivním přispěvatelem do Národní kroniky. Svým okolím je obdivován za činorodost, pracovitost, optimismus, skromnost, otevřenost a výjimečnou všestrannost. Je příkladem mnohým podstatně mladším seniorům.
Jdu na to