ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Přes jeden milion pro lidi s handicapem


Na svém posledním zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 59 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně 1 089 978 korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 25. června 2020. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektů Konto Bariéry a fondů Avast a API.

Více než 318 tisíc korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 27 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporujeme například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. 
Jdu na to