ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Seniorkou roku je Blanka Tuscherová z Brna. Do Zlaté síně SenSenu vstoupila Eva Jiřičná


Cena Senior roku 2018 zná své vítěze. Nejaktivnější a nejpříkladnější seniory a seniorské kluby z celé republiky ocenil již pošesté projekt SenSen (Senzační senioři). Seniorkou roku 2018 se stala Blanka Tuscherová z Brna-Líšně, první místo v kategorii Nejlepší klub získali dohromady Senzační senioři z KC Prádelna a KC Louka v Praze. Do Zlaté síně SenSenu vstoupila architektka a designérka Eva Jiřičná.

Cenu Senior roku každoročně vyhlašuje projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77. Cílem projektu je upozornit na výjimečné osobnosti z řad seniorů, ocenit jejich aktivní činnost, obětavost pro druhé i práci v komunitní oblasti. SenSen vyzdvihuje dnešní seniory jako nedílnou aktivní a vzdělanou část společnosti, která by neměla být opomíjena. Ocenění má inspirovat ostatní seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. V šestém ročníku Ceny Senior roku se sešlo celkem 73 nominací. Výjimečné seniory a seniorské spolky navrhovaly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a sportovní organizace. Slavnostní vyhlášení laureátů proběhlo již podruhé v pražském divadle ABC. Patronkou ceny byla i letos herečka Simona Stašová, která na závěr setkání věnovala přítomným divadelní představení Vězeň na Druhé Avenue. „Porota to má pořád stejně těžké. Ať rozhodovala v prvním, anebo v letošním šestém ročníku. Desítky nominovaných, jeden lepší příběh než druhý. Mě nejvíc těší, že se senzační senioři opravdu rozmnožili do celé republiky a že získávají to renomé ve společnosti, které jsme chtěli pomáhat vytvářet i naším projektem. O tom mě přesvědčily přibývající nominace představitelů měst a míst, kde skvělí, senzační senioři žijí. Z toho mám největší radost,“ doplňuje ředitelka nadace Charty 77 Božena Jirků. Titul Seniorka roku 2018 od nezávislé poroty získala Blanka Tuscherová, neúnavná organizátorka aktivit pro seniory a dlouholetá vedoucí Klubu seniorů Brno-Líšeň. Druhé místo obsadil Zdeněk Svoboda, spoluzakladatel Nadačního fondu Lepší senior, který přednáší pro své vrstevníky po celé republice. Třetí místo udělila porota vedoucí píseckého Senior-Pointu Alexandře Zajíčkové. Dalších 14 seniorů a seniorek dostalo od poroty za svou vitalitu a činnost pro druhé čestné uznání. V kategorii Nejlepší klub roku 2018 získala 1. místo dohromady dvě vzájemně provázaná pražská komunitní centra – KC Prádelna a KC Louka. 2. místo obsadil Senior klub ZVVZ, Milevsko. Třetí skončil litoměřický spolek LiPen, kde se senioři nejen potkávají na nejrůznějších akcích, ale také společně tvoří v rámci Klubu tvůrčího psaní. Dalších 14 seniorských organizací dostalo od poroty čestné uznání. Všechna ocenění jsou spojena také s finanční odměnou. Po Daně Zátopkové, Olbramu Zoubkovi a Františku Janouchovi byla uvedena do Zlaté síně SenSenu světoznámá architektka a designérka, profesorka Eva Jiřičná. „Člověk se v mém věku na věci dívá s větším odstupem. Většinu z nich už neprožívá poprvé, ale podruhé, nebo potřetí. V mládí člověk kritizuje všechno a každého, včetně sebe. Až pak si uvědomí, kolik je to práce a energie jenom žít. Klidnost. Tolerance. To přijde s věkem,“ říká Eva Jiřičná. V roce 2018 byla také podruhé udělena Mimořádná cena poroty: „Inspirativní žena“. Cenu získala Hanka Rabenhauptová, hybatelka snad všech seniorských aktivit v Prachaticích. V případě zájmu o další informace, kontaktujte: Mgr. Kateřina Sodomková PR a komunikace SenSen Katerina.sodomkova@bariery.cz tel.: 777 737 836 KOMPLETNÍ PŘEHLED OCENĚNÝCH Cena Senior roku 2018 – Zlatá síň SenSenu: Prof. Ing. Arch. Eva Jiřičná, CBE Světoznámá česká architektka a designérka. Čas dělí střídavě mezi Londýn, Prahu a rodný Zlín – města, ke kterým má citový vztah a kde má pracovní povinnosti. Eva Jiřičná vystudovala architekturu na ČVUT v Praze a AVU v ateliéru Jaroslava Fragnera. V roce 1968 odjela na stáž do Londýna, po které jí tehdejší československé úřady zabránily v návratu do vlasti, od té doby žije ve Velké Británii. Eva Jiřičná má vlastní studio Eva Jiricna Architects v Londýně a AI-DESIGN v Praze. Mezi její projekty patří Nová oranžerie Královské zahrady na Pražském hradě, interiéry luxusních londýnských a newyorských módních butiků či několik budov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Vzdělávací komplex zlínské Univerzity Tomáše Bati, který navrhla společně se svým pražským kolektivem, se stal stavbou roku 2017 Zlínského kraje. Od roku 1996 je Eva Jiřičná také profesorkou, vedla ateliér architektury na VŠUP v Praze. Za svoji práci dostala Eva Jiřičná již řadu ocenění. Naposledy v polovině září letošního roku obdržela na Londýnském festivalu designu medaili za celoživotní dílo. Cenu porota uděluje osobnostem, které během své kariéry "významně a zásadně" obohatily obor designu. V soukromí je Eva Jiřičná neuvěřitelně skromná dáma, má ráda jógu a pilates. Cena Senior roku 2018 - kategorie jednotlivci: 1. Blanka Tuscherová, 81 let Vedoucí Klubu seniorů Brno-Líšeň. Svou neúnavnou prací, skvělými nápady a empatií do něj přilákala 150 nových členů a klub se stal tradičním organizátorem volnočasových aktivit pro seniory. S paní Blankou není možné zahálet, být sám nebo nepoznávat nové věci. Oporu klub nabízí i svým členům v nemoci – navštěvují je, povzbuzují a vnášejí radost do jejich života. Ocenění Seniorka roku je poděkováním za její dlouholetou práci pro Klub seniorů Brno-Líšeň i pro městskou část. 2. Zdeněk Svoboda, 72 let Spoluzakladatel Nadačního fondu Lepší senior. Aktivně navštěvuje seniory v zařízeních po celé republice a přednáší na různá, seniorům blízká témata (kladný přístup k životu, prokrastinace, dlouhověkost, potřebnost seniorů). Jen v loňském roce uskutečnil 70 přednášek, které vyposlechlo okolo 1300 seniorů zejména v domovech sociální péče a klubech seniorů. Letos je navíc hlavním lektorem projektu Pečujeme s radostí pro neformální pečující osoby a vedoucím lektorem běhu přednášek Kritické myšlení pro seniory, aneb jak se nenechat pomýlit. 3. Alexandra Zajíčková, 69 let Celoživotně se angažuje ve prospěch seniorů, zdravotně handicapovaných a dalších sociálně znevýhodněných skupin. Vedoucí píseckého Senior-Pointu, kde zabezpečuje pro seniory volnočasové a vzdělávací aktivity a osvětovou a poradenskou činnost. Úzce spolupracuje s Radou seniorů, náměty a připomínky ke zlepšení života seniorů pak společně předkládají jako poradní orgán starostky města k řešení. Čestná uznání: Jiří Eichner, Věra Javůrková, Miroslav Bojanovský, Alenka Panáková, Marie Straková, Helena Kvapilová, Helena Kleczková, Hana Papežová, Jitka Červenáková, Antonín Procházka, Věra Harrerová, Karel Sýkora, Damjan Prelovšek, Věra Popelková Cena Senior roku 2018 – kategorie kluby: 1. místo: Senzační Senioři z KC Prádelna a KC Louka v Praze – dohromady Na 240 seniorů zapsaných do pravidelných kurzů a dalších 200, kteří chodí na nejrůznější akce dle aktuálního programu. Senzační senioři z KC Prádelna pokračují ve svých aktivitách již několikátým rokem a stejně jako roste jejich počet, roste i rozsah a pestrost jejich zájmů. Oblibu neztrácejí kurzy práce s PC a digitální technikou či pingpongová herna – letos proběhl již pátý ročník Lednového turnaje SENzačních SENiorů ve stolním tenise. Senioři naplnili kurzy zdravotní gymnastiky, jógy i Tai Chi. Novinku představuje Orientální tanec pro ženy. Kromě pravidelných aktivit se senioři v hojném počtu zúčastňují letních poznávacích výletů mimo Prahu, výtvarných dílen a workshopů, fotografických a vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů a koncertů. Opomenout nelze známý taneční a hudební soubor Marietta. Množství aktivit probíhá ve spolupráci s mladšími generacemi. V Klubu Senzačních seniorů v KC Louka probíhají pravidelné jazykové kurzy, počítačové kurzy a trénování paměti. Některé semináře vedou zkušení lektoři, jiné samotní senioři (výtvarné tvoření, besedy). V letním semestru proběhl na popud seniorek z KC Louka i historicky první ucelený kurz floristiky. Dalším uceleným vzdělávacím blokem byl projekt malé akademie Zdravého stárnutí. Velkým přínosem pak jsou besedy zaměřené na finanční gramotnost, spotřebitelskou problematiku i besedy s policisty MČ Praha 5 pod názvem Poznej svého strážníka. Důležitým prvkem se staly i mezigenerační vztahy, kdy Senzační senioři docházejí do místních jeslí a společně si s dětičkami hrají, vyrábějí i třeba pečou. V neposlední řadě senioři „z Louky“ navštěvují seniory z Domu sociálních služeb s pobytovým odlehčovacím zařízením při společných akcích, aktivizacích, oslavách. Vyprávějí si s nimi a ještě pro ně vyrábějí dárky pro radost. 2. místo: Senior klub ZVVZ, Milevsko Senior klub ZVVZ je už od roku 2001 významnou organizací v Milevsku. V současné době má asi 440 členů, ale jeho činnost není omezena jen na členskou základnu, pořádá i mnoho akcí pro ostatní seniory ve městě. Klub prakticky každý týden pořádá nějakou akci. Spolupráci s Domem kultury, Městskou galerií a knihovnou. Tímto bohatým programem celoročně klub poskytuje nabídku kulturních, společenských a sportovních akcí nejen pro členy kubu, ale i pro další seniory v našem městě. 3. místo: Spolek LiPen, Litoměřice Spolek LiPen působí při Knihovně K. H. Máchy v Litoměřicích od listopadu 2013 a vznikl spojením dvou seniorských klubů, které byly v knihovně činné už od roku 2011. Prvním je Klub aktivního stáří, který seniorům nabízí třeba trénování paměti, artterapie či pohybové aktivity s odborným vedením - čínské zdravotní cvičení i jógu. Druhým je Klub tvůrčího psaní, jehož činnost zajišťují už druhým rokem sami senioři. Čerpají z odborné literatury, které je k tvůrčímu psaní dostatek. Pomocníkem je jim také internet, zejména web René Nekudy. Senioři z LiPenu se aktivně zapojují do psaní komunitního webu SenSen.cz, přispívají také svými vzpomínkami do Národní kroniky. Spolku LiPen se rovněž propojovat generace, například projektem Noc literatury (jeden rok se na čtení textů a moderování průběhu večera účastnili studenti litoměřického gymnázia, další rok studenti základní umělecké školy). Jiným příkladem je zkrášlení autobusového nádraží. Klub tvůrčího psaní vytvořil panely se svými texty a studenti gymnázia a členové výtvarného kroužku z Domu dětí je zkrášlili svými kresbami. Je-li potřeba, tak členky klubu rády čtou v knihovně dětem z knížek vybraných knihovnicemi. Čestná uznání: Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, z.s., Seniorské sdružení TANČÍME V KRUHU, Rada seniorů Jeseník, Pilotní klub 1. stíhacího leteckého pluku "Zvolenského", Stará Garda kuchařů a cukrářů ČR, Seniorklub (pod Rodinným centrem volného času) Městec Králové, Taneční soubor ZNOJEMSKÉ GRÁCIE, Aktivní senioři Bruntálu, z.s., Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků, Klub seniorů Praha 15, Klub P ͯ Loukov, Komunitní centrum Právě teď, Senior klub Metrostav, Klub českých turistů - odbor TK Štětí
Jdu na to