ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Stipendium Bariéry 2022/2023


Konto Bariéry vyhlašuje další ročník stipendií pro handicapované studenty. Středoškoláci a vysokoškoláci se mohou ucházet o finanční podporu ve školním, respektive v akademickém roce 2022/2023. Žádosti o Stipendium Bariéry je možné podávat do 31. srpna 2022. Unikátní vzdělávací projekt financuje Konto Bariéry zvýnosů aukčních salonů výtvarníků.

Stipendium_2022_2023_fb.jpg

Stipendistům Konta Bariéry vyplácí nadace měsíční příspěvek ve výši jeden až čtyři tisíce korun. Peníze nejsou vázané na studijní výsledky, ale slouží především jako sociální podpora, která pomáhá handicapovaným studentům hradit část nákladů spojených se studiem. „Někdo stipendium použije na zaplacení asistenta, jiný na benzín do auta, bez kterého by se do školy nedostal,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Kvalitní vzdělání znamená pro studenty s handicapem lepší možnost uplatnění na trhu práce. „Moc ráda našim stipendistům chodím na promoce,“ říká ředitelka Konta Bariéry Božena Jirků.
 
V předchozím ročníku projektu získalo stipendium 51 studentů na středních a vysokých školách v rámci celé České republiky. Byl mezi nimi i devatenáctiletý Ondřej, kterému změnil život úraz na lyžích. Zůstal po něm těžce ochrnutý a upoutaný na invalidní vozík. I díky stipendiu Konta Bariéry letos úspěšně odmaturoval na Anglickém gymnáziu v Praze. Dvě další studentky nadace podpořila při studiu hudebních oborů v zahraničí. Celkem Rada Konta Bariéry ve školním a akademickém roce 2021/2022 rozdělila mezi handicapované studenty částku 1 250 000 korun. 
 
Přihláška a podrobné informace pro uchazeče jsou k dispozici na internetových stránkách Konta Bariéry. O přiznání finanční podpory a její výši rozhoduje u každé žádosti individuálně Rada Konta Bariéry. Projekt Stipendium Bariéry financuje nadace díky tradičním aukčním salonům výtvarníků. Stovky umělců darují Kontu Bariéry svá díla, která pak nadace draží ve prospěch studentů s handicapem.
 
Užitečné informace a odkazy:
Stipendium Bariéry: přihlášku a podrobné informace najdete ZDE
Termín pro zaslání přihlášek: 31. 8. 2022 (datum doručení přihlášky do Konta Bariéry) 
Adresa: Melantrichova 5, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Gabriela Švagrová, gabriela.svagrova@bariery.cz  
Jdu na to