ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Studujete a potřebujete finanční podporu? Požádejte o Stipentium Bariéry


Konto Bariéry vyhlašuje 22. ročník Stipendia Bariéry pro akademický rok 2020/2021.

Stipendium je určeno pro středoškoláky a vysokoškoláky z řad handicapovaných studentů. Stipendistům je vyplácen měsíční příspěvek ve výši 1 000 až 4 000 korun. Tento příspěvek není podmíněn studijními výsledky, ale je chápán jako sociální podpora, která pomáhá hradit část nákladů spojených se studiem. Projekt je financován z Aukčních salonů výtvarníků. Více se dozvíte na stránkách projektu Stipendium Bariéry.

Žádosti zasílejte do 31. srpna 2020.

 

Jdu na to