ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výzva k zasílání nominací na cenu Václava Havla za lidská práva za rok 2020


Parlamentní shromáždění Evropské Rady (PACE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 zveřejnily výzvu k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za obranu lidských práv za rok 2020. Letošní cena, již sedmá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 12. října 2020 a po slavnostním předání bude následovat konference k poctě laureáta, která se uskuteční v Praze.

Tato cena má být oceněním výjimečných skutků ve sféře občanské společnosti při obraně lidských práv v Evropě i mimo její hranice. Kandidáti by měli dosáhnout skutečné změny v oblasti lidských práv konkrétní skupiny občanů, měli by napomáhat při odkrývání systematického a rozsáhlého porušování lidských práv nebo by měli úspěšně zmobilizovat veřejné mínění nebo mezinárodní společenství v konkrétní věci. Cenu Václava Havla za obranu lidských práv, která se skládá z odměny ve výši 60 tisíc EUR, plakety a diplomu, uděluje každý rok Parlamentní shromáždění ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. Od roku 2013 cenu získali: běloruský aktivista v oblasti lidských práv Aleš Bjaljacký; Anar Mammadli, vězněný obránce lidských práv z Ázerbájdžánu; Ludmila Alexejevová z Ruska; jezídská aktivistka Nadia Muradová ze severního Iráku; turecký právník Murat Arslan a dále pak Oyubu Titiev z Ruské federace,  významný obhájce lidských práv a vedoucí kanceláře Centra a památníku lidských práv Čečenska v Grozném. Minulý rok získali ocenění Ilham Tohti z Číny a Youth Initiative for Human Rights (Mládežnická iniciativa za lidská práva) působící v zemích západního Balkánu.

Nominační období končí 30. dubna 2020. Nominace se zasílají e-mailem na adresu Parlamentního shromáždění – hrprize.pace@coe.int a je třeba použít formuláře, který je k dispozici na webových stránkách této ceny. Nominace by měla být podepsána alespoň pěti navrhovateli.

více o Ceně Václava Havla

Fotogalerie

Jdu na to