ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Elektrický vozík pro Míru

Míra (30) už 27 let žije v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Chomutově (dále jen DOZP), do té doby žil v kojeneckém ústavu. O Míru se stará tým zdravotních sester, pečovatelek a sociálních pracovnic v organizaci Sociální služby Chomutov. Jelikož Mírův handicap je velmi specifický, je odkázán na kompletní péči zaměstnanců DOZP. Vzhledem k aktuální Mírově vyspělosti a váze by i týmu DOZP pomohlo, kdyby byl Míra v některých momentech svého života samostatnější. 
Současný mechanický vozík, který byl speciálně přizpůsoben jeho handicapu, je v již naprosto nevyhovujícím stavu a technicky  nevhodný vzhledem k jeho fyzickému vývoji. Také s přihlédnutím k Mírově specifickým potřebám je zapotřebí speciálně upravený elektrický invalidní vozík. I přes všechny překážky v životě je Míra velmi aktivní, komunikativní a společenský člověk. Moc rád maluje a nejednou již představil veřejně svou výstavu děl v prostorách Chomutovské knihovny. Doteď neměl Míra možnost se pohybovat bez pomoci a zažít tak přinejmenším malý pocit svobody a samostatnosti ve svém už tak limitovaném životě.
Děkujeme za vaši pomoc, 
tým pečovatelek, sester a zdravotních pracovnic
 

Fotogalerie

Jdu na to