ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nový automobil pro Nikolku

Milí dárci,

obracíme se na Vás s žádostí o pomoc. Pro pětiletou Nikolku, kterou máme v dlouhodobé pěstounské péči, potřebujeme pořídit nový automobil. Nikolka měla nelehký start do života. Byla umístěna v kojeneckém ústavu a od narození špatně prospívala. I přes všechna postižení jí mají všichni členové rodiny velmi rádi a snaží se jí pomoci žít s handicapem. Ne všechna úskalí ale zvládneme sami, proto píšeme tento příběh.
 
Nikolčina biologická matka brala drogy a v minulosti byla trestána za týrání 2 starších dcer. Ty byly nalezeny v zuboženém stavu ve zchátralém domě určenému k demolici. Matka od narození neprojevila o dceru žádný zájem a v současné době ji nepošle ani vánoční pohled.

Když jsme se o Nikolku začali před dvěma lety starat, nemluvila a nosila pleny. Tento stav přetrvává dodnes. Postupně prošla řadou odborných vyšetření, při kterých jí bylo diagnostikována řada postižení. Trpí autismem se silným afektivním chováním, má sklony k sebepoškozování a agresi k ostatním. Nadto má také těžkou mentální retardací, reaktivní poruchou příchylnosti, fetální alkoholový syndrom, astma, oční vadu a jednostrannou hluchotu.

Péče o Nikolku je velmi náročná, opakovaně navštěvuje řadu odborných lékařů a od září ji budeme denně vozit do speciální školy výlučně osobním automobilem. Vozidlo bude také využíváno při cestách k lékařům, do dětského centra, centra pěstounských rodin, na výlety do přírody a do lázní, které dětem velmi prospívají.
 
Při cestování má Nikolka agresivní záchvaty, napadá a chytá spolucestující za vlasy, plive na ně a silně křičí. Musí mít soukromí ve třetí řadě sedadel, které jsou odděleny od ostatních cestujících. Navíc se musí počítat s prostorem pro speciální kočárek pro handicapované.
 
Máme vydáno rozhodnutí soudu, kde jsou pěstouni oprávněni uzavřít kupní smlouvu na motorové vozidlo pro Nikolku. Úřadem práce máme přiznán příspěvek k zakoupení motorového vozidla. Podmínkou využití příspěvku je, aby výlučným vlastníkem byla Nikolka. Jelikož pěstouni nejsou zákonnými zástupci, automobil bude vlastnictvím Nikolky a v krajním  případě, např. při odchodu Nikolky z náhradní rodiny, bude automobil v jejím vlastnictví.
 
Stávající automobil, není vždy k dispozici a velikostně nedostačuje potřebám a postižení dítěte. Vzhledem k postižení bude nezbytný pro Nikolku nákup většího vozidla se třetí řadou sedadel.
 
Proto se obracíme na všechny dárce, kteří budou ochotni pomoci a přispět Nikolce na nákup osobního automobilu. Budeme velice rádi za každý příspěvek a Věříme, že se Nikolce podaří sehnat podporu u sponzorů a ulehčit jí tím její handicap.
 
Za podporu předem děkuje pěstounská rodina a Nikolka R.

Fotogalerie

Jdu na to