ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nový vozík a lůžko pro Honzu

Honzovi jste přispěli na vozík a další pomůcky celkem 400 000 korun. Děkujeme vám.

V květnu roku 2013 postihla našeho tehdy šestadvacetiletého syna Jana Valentu, studenta posledního ročníku Fakulty veterinárního lékařství, tragická nehoda. Při sportovní horolezecké aktivitě se zřítil ze skály a po nevratném úrazu krční páteře (přerušená mícha) je bohužel zcela ochrnutý a navíc odkázaný na trvalou plicní ventilaci (pentaplegie). Tímto dnem se zcela změnil jeho život i život celé rodiny.
Honza je nyní po roční hospitalizaci v domácí péči. Domácí péče je zajišťována prostřednictvím rodičů, se kterými bydlí v rodinném domku a za pomoci agentury domácí péče. Charakter jeho postižení vyžaduje 24 hodinovou péči.
Zajištění domácí péče si již vyžádalo nákladné úpravy domácnosti, financované s využitím vlastních úspor, pomoci přátel, státních a sponzorských příspěvků.
Bez ohledu na vážnost postižení se Honza snaží nepřízni osudu statečně čelit, v průběhu hospitalizace dokončil studium Veterinární fakulty úspěšným složením poslední státní zkoušky, konané formou přezkoušení na lůžku před svolanou komisí. Naučil se pracovat s osobním počítačem pomocí ústy ovládané počítačové myši a v současnosti testuje možnost psaní rozsáhlejších textů pomocí dočasně zapůjčeného software rozpoznávajícího řeč.
Vzhledem k tomu, že Honzův život je zcela závislý na dýchacím přístroji, rádi bychom pro něj ještě opatřili náhradní ventilátor, který by byl k dispozici pro případ poruchy.
S ohledem na předpokládané další značné náklady spojené se zajištěním péče a zvyšováním Honzovy soběstačnosti, jako jsou například zakoupení software pro rozpoznání řeči, dovybavení elektrického vozíku a lůžka o další ovládací komponenty, pořízení mobilního zvedáku a mobilních lyžin pro možnost cestování, a také pro krytí značných nákladů na nehrazenou asistentskou a rehabilitační péči, jsme si dovolili požádat o zřízení podúčtu pod záštitou Konta Bariery. Budeme vděčni za jakýkoli sponzorský příspěvek.

Moc děkujeme,  Honzovi rodiče


 

Fotogalerie

Jdu na to