ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Sanitka bezpečí

ALZHEIMER HOME z.ú., poskytuje domov a péči seniorům, kteří se potýkají s Alzheimerovou chorobou a jinými neuro degenerativními onemocněními. Jedná se o neziskovou organizaci, která provozuje deset pobytových zařízení poskytujících sociální služby. Jejich celková kapacita může nabídnout 855 lůžek. Organizace poskytuje péči na území hlavního města Prahy, ve Středočeském, Karlovarském, Jihočeském a Královehradeckém kraji. V budoucích letech plánuje otevřít další zařízení, která by pomohla s péčí o neurologicky nemocné pacienty i v dalších regionech České republiky.

Tyto domovy poskytují svým klientům tu nejlepší možnou péči. Pracovníci se o ně starají s bezmála podobnou láskou, jako by se starali o blízkého člena své rodiny. Bohužel, ani oni nezůstali ušetřeni komplikací, které s sebou nese koronavirová situace. Zaměstnanci a vedení domovů ale dělají vše pro to, aby své klienty před onemocněním ochránili a zároveň jim poskytli pocit bezpečí.

V rámci péče je třeba doprovázet klienty na vyšetření, zdravotní výkony, nebo do jiného zdravotnického zařízení. V tuto chvíli je zásadní se vyvarovat rizikových převozů, nebo dlouhého čekání na vyšetření na nemocničních chodbách. Z tohoto důvodu se organizace rozhodla pro zařízení pořídit nový, plně vybavený sanitární vůz, který by pomohl zmírnit rizika převozu klientů. Pořídit takový vůz není vůbec laciné. Pomozme svým příspěvkem k jeho pořízení, nikdy nevíme, kdy bude někdo z našich blízkých, nebo my sami podobnou službu potřebovat.


Fotogalerie

Jdu na to