ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Nový automobil pro Míšu

Jmenuji se Míša a je mi 13 let. Chodím do sedmé třídy se zdravými dětmi, ale nemohu se učit jako ostatní, nemohu stejně běhat, skákat nebo chodit do kina – někdy mi to moc schází. Minulý rok o Vánocích jsem totiž po těžké viróze najednou začala ztrácet zrak. Následovala řada odborných vyšetření a diagnóza lékařů zní Stargardtova choroba.

V současné době nevidím na pravé oko a na levé velmi špatně. Potřebuji spoustu pomůcek pro nevidomé, které mi již maminka naštěstí sehnala díky sponzorům a dobrým lidem. Mám speciální lupu, počítač a mobilní telefon. Co nám ale moc chybí je automobil. Bydlíme se šestiletým bráškou a maminkou na vesnici a doprava autobusem do města je pro nás složitá. A pro mě,  téměř nevidomou, je cestování autobusem obzvlášť náročné.

S maminkou jsme požádaly Konto Bariéry o otevření účtu, abychom mohly sehnat peníze na nový automobil. Potom by byl život pro nás mnohem snazší. Rády bychom vás poprosily o finanční příspěvek, abychom si mohly nějaký automobil zakoupit a tím hodně zjednodušit mé cestování hlavně do školy a na vyšetření k různým lékařům. 

Děkujeme,
Míša s maminkou

My name is Míša and I'm 13 years old. I'm in 7th grade with healthy kids, except I can't learn like the others, I can't run, jump or go to the cinema- At times I really miss this. Last year on Christmas, after a severe virus, I started losing my eyesight. After a series of professional tests, the doctors diagnosed me with Stargardt's disease.
 
In the present, I can't see with my right eye and very badly with my left. I need lots of gadgets for blind people, which my mum has luckily managed to gather thanks to sponsors and many good people. I have a special magnifier, computer, and phone. What we really need, is a new car. I live with my six-year-old brother and my mum in a village and transportation by bus to the city is difficult. And for me, a nearly blind person, these trips are especially tricky for me.
 
Mum and I have asked Konto Bariéry about opening an account, so we could get many for a new car. After that, life would be so much easier for us. We would like to kindly ask you for donations, so that we could buy a car, making trips mainly to school and to different doctors, much easier for us.
 
We thank you,
Míša and Mum
 

~Translated by Karolina Mammadli, Year 7, Beehive International school

 


Fotogalerie

Jdu na to