ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Pomoc handicapovaným a seniorům postiženým živelnou katastrofouPOMŮŽEME IHNED,
OBRAŤTE SE NA KONTO BARIÉRY
 

  Žádost o pomoc stáhněte ZDE.

Všem handicapovaným spoluobčanům, seniorům  a organizacím, které těmto lidem poskytují sociální, rehabilitační a další služby, z obcí postižených tornádem, vichřicí, bouří či povodní nabízíme okamžitou finanční pomoc. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese bozena.jirku@bariery.cz nebo napište na: Nadace Charty 77 / Konto Bariéry, Melantrichova 5, Praha 1. Můžete také volat na tel.: +420 224 214 452.
Potřebujeme Vaši stručnou žádost, kopii Vašeho průkazu ZTP/P nebo ZTP a případně stvrzení Vaší žádosti od obecního úřadu. Přispějeme rychle z našich vlastních zdrojů.  

Rádi přijmeme i solidární pomoc od těch, kdo nás znají a Kontu Bariéry věří. Příspěvky pro tuto speciální sbírku můžete posílat na číslo účtu 17111444/5500 v.s. 5555 nebo pomoci přímo ZDE.


Vlna solidarity je obrovská.  Díky vašim příspěvkům už pomoc míří za  panem Dočkalem z Moravské Nové Vsi, kterého tornádo připravilo o střechu na skoro dostavěném novém domově. 

moravska_nova_ves_foto_dockalova_web_001.jpg
moravska_nova_ves_dockal_web_001-1.jpg

 Prostřednictvím Konta Bariéry se k mohutné vlně solidarity připojily také různé společnosti a firmy. Na obnovu života po přírodní katastrofě přispěly už bezmála osmi miliony korun!

Charitativní kolegiální sbírka „SPOLEČNĚ“ vznikla doslova nazítří po té, co ničivé tornádo zasáhlo Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice a další obce, a  zatím vynesla téměř tři miliony korun. Vysbírali je mezi sebou zaměstnanci Finanční správy ČR. Peníze budou rozděleny mezi jejich kolegy, kteří žijí na jižní Moravě a byli živlem postiženi.


Že lidský soucit a solidarita neznají hranic, dokazují pak velmi názorně zaměstnanci Finanční skupiny Unicredit, kteří svým spolupracovníkům a kolegům zasaženým tornádem posílají více než tři miliony korun.
Složily se na ně Unicredit Bank ČR a Slovensko, Unicredit Leasing ČR a Slovensko a také Unicredit Bank Miláno.


Na „své“ lidi a partnerské organizace na Moravě nezapomínán ani ČESKÁ LÉKÁRNA HOLDING - Dr.Max. Sbírka mezi jejími zaměstnanci byla vedením firmy „dorovnána“ na jeden milion korun, který pomůže jednotlivcům, ale i spolupracujícím organizacím v místech, která živel zpustošil.
 

A také více než 352 tisíc korun věnují výtvarníci a majitelé Galerie Kontrast, která sídlí v Kyjově, jen pár desítek kilometrů od postižených oblastí. Ve spolupráci s Kontem Bariéry a Livebid.cz uspořádali galeristé benefiční aukci Tornádo. Prodalo se při ní 39 výtvarných děl, výtěžek je určen opět ve prospěch těch, kteří se dnes vyrovnávají s následky živelné pohromy.  
Všechnu pomoc vítá ředitelka Nadace Charty 77 Božena Jirků:

„U nás nevídaná přírodní katastrofa zvedla nevídanou vlnu solidarity. Jsem moc ráda, že Konto Bariéry je se svými partnery u toho a že první peníze už míří za potřebnými na Moravu.“Úvodní foto z Moravské Nové Vsi:  Tomáš Škoda/Economia
Foto Petra Dočkala: archiv P. Dočkala a Jan Šilpoch

 

 

Jdu na to