ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond Globus


globus_web_2-(1).jpg

Spolupráce Globusu a Konta Bariéry trvá nepřetržitě od roku 2002. Díky smysluplné a kontinuální sbírce se podařilo vybrat už 36 milionů korun a pomoci mnoha dobročinným organizacím a jejich klientům. Princip je jednoduchý: Globus věnuje Kontu Bariéry 1 korunu z každé prodané tašky a padesát haléřů z každého ovosáčku. Peníze jsou určeny na nákup velkoprostorových automobilů Ford pro organizace, které se starají o handicapované. 

V roce 2023 jsme předali tři nové vozy. Konkrétně organizací MCU KOLOSEUM v Liberci, Otevřená OKNA v Jindřichově Hradci a Život bez bariér v Nové Pace. V České republice tak jezdí již 89 vozů s logem Globus a Konto Bariéry. A už se těšíme na předání 90. auta na jaře 2025!
Kromě výtěžku z prodeje nákupních tašek společnost Globus u příležitosti 15. výročí svého založení podpořila dalších 16 neziskových organizací nákupem automobilů. Projekt nesl název Cesty k lidem. Totéž pak společnost Globus zopakovala při svém 20. výročí a podpořila tak nákupem automobilů ještě 22 organizací.

Kontakt


Fotogalerie


Partner projektu

Jdu na to