ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Vzdělání bez bariér - nová výzva pro školy a organizace


Nadace Charty 77 pokračuje v pomoci ukrajinským uprchlíkům v Česku. V rámci projektu Vzdělání bez bariér podporuje děti a jejich rodiny, které do České republiky přišly z válkou zasažených oblastí. Do další výzvy v rámci mimořádného Fondu Ukrajina se mohou hlásit školy a organizace.

Nadace přispěje školám a organizacím, které pracují s ukrajinskými dětmi, na vzdělávací a kompenzační pomůcky, na stravování, na asistenty pedagoga a tlumočníky a na jejich školení, na osobní asistence, na vybavení učeben a také na volnočasové a integrační aktivity včetně sportovních kurzů, škol v přírodě nebo letních táborů. Nově nadace přispěje také na psychologickou pomoc pro ukrajinské uprchlíky. Zástupci škol a organizací mohou o finanční příspěvek požádat prostřednictvím jednoduchého formuláře. 

Chci požádat o příspěvek

Peníze pro projekt Vzdělání bez bariér získala nadace od sponzorů, kteří chtěli podpořit ukrajinské děti v jejich těžké životní situaci. Věříme, že těmto dětem společně pomůžeme překonat prvotní překážky a začlenit se života v Česku.

Kontakt

Jdu na to