ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Auto pro spolek Silou hlasu

Dita ovládá počítač pouze hlasem, protože kvůli nádoru v krční páteři nemůže pohybovat rukama ani nohama. Byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR a podílela se dokonce na jejich vývoji.  Dita učí lidi s handicapem v bezplatném kurzu ovládat počítač hlasem. 


Jsme spolek SILOU HLASU, z.s., který v prosinci roku 2016 založila kvadruplegička Dita Horochovská se svým kamarádem Lukášem Srbou. Dita sama ovládá počítač hlasem, protože kvůli nádoru v krční páteři nemůže pohybovat rukama ani nohama. Byla první uživatelkou hlasových technologií v ČR a podílela se dokonce svými poznatky na jejich vývoji.  Dita s Lukášem založili spolek, protože chtěli spolu a po svém zlepšovat životy těm, kteří to opravdu potřebují. Pomáhají lidem s poškozením horních končetin tím, že je naučí v bezplatném kurzu ovládat počítač hlasem. 

Jde o lidi, kterým vrozené onemocnění nebo úraz změnily zcela život a oni zůstali odkázáni na pomoc druhé osoby. Zdravotní stav jim neumožňuje se za námi na výuku dopravit do Prahy, a proto musíme jezdit my za nimi. Za dva roky jsme proškolili 11 klientů po celé republice. Už teď víme, že v tomto roce najedeme za klienty, kteří nejsou z Prahy, kolem 3 tisíce kilometrů za měsíc. Starší auto, kterým jsme doposud za klienty dojížděli, jsme si půjčovali a to už není možné.  Pomůžete-li spolku SILOU HLASU s nákupem auta, pomůžete tak zároveň vrátit lidem s těžkým postižením horních končetin, co jim chybí… soukromí, samostatnost, novou náplň do života a možná i pracovní uplatnění. A to přece není málo?!Děkujeme. Tým SILOU HLASU 


Fotogalerie

Jdu na to