ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výzva k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za lidská práva za rok 2022


Parlamentní shromáždění Rady Evropy (PS RE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 zveřejnilo výzvu k předkládání nominací na Cenu Václava Havla za lidská práva za rok 2022.

Cílem Ceny Václava Havla, která byla založena v roce 2013, je ocenit výjimečné skutky ve sféře občanské společnosti při obraně lidských práv v Evropě i mimo její hranice. Kandidáti by měli dosáhnout skutečné změny v oblasti lidských práv konkrétní skupiny občanů, měli by napomáhat při odkrývání systematického a rozsáhlého porušování lidských práv nebo by měli úspěšně zmobilizovat veřejné mínění nebo mezinárodní společenství v konkrétní věci. 

cena_vaclav_havel_web_001-(1).jpgNominační období desátého ročníku Ceny Václava Havla končí 30. června 2022

Nominace se zasílají Parlamentnímu shromáždění e-mailem na adresu: hrprize.pace@coe.int, a to prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách Ceny. Nominace by měly být podepsány nejméně pěti navrhovateli. Předkládat je lze v angličtině nebo francouzštině. 

Cena Václava Havla bude udělena v říjnu 2022 ve Štrasburku. Tvoří ji odměna ve výši 60 tisíc EUR, trofej a diplom.

Přehled dosavadních laureátů najdete také na webu Nadace Charty 77.
Jdu na to