ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výzva k zasílání nominací na cenu Václava Havla za lidská práva za rok 2017


Parlamentní shromáždění Evropské Rady (PACE) ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 zveřejnily výzvu k zasílání nominací na Cenu Václava Havla za obranu lidských práv za rok 2017. Letošní cena, již pátá v pořadí, bude udělena ve Štrasburku 9. října a po slavnostním předání bude následovat konference k poctě laureáta, která se uskuteční v Praze.

Tato cena má být oceněním výjimečných skutků ve sféře občanské společnosti při obraně lidských práv v Evropě i mimo její hranice. Kandidáti by měli dosáhnout skutečné změny v oblasti lidských práv konkrétní skupiny občanů, měli by napomáhat při odkrývání systematického a rozsáhlého porušování lidských práv nebo by měli úspěšně zmobilizovat veřejné mínění nebo mezinárodní společenství v konkrétní věci. Cenu Václava Havla za obranu lidských práv, která se skládá z odměny ve výši 60 000 EUR, plakety a diplomu, uděluje každý rok Parlamentní shromáždění ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77. První cena byla v roce 2013 udělena běloruskému aktivistovi v oblasti lidských práv Aleši Bjalackému. Následující rok se jejím laureátem stal vězněný obránce lidských práv z Ázerbájdžánu Anar Mammadli. V roce 2015 ji získala Ludmila Alexejevová z Ruska a v loňském roce byla takto oceněna jezídská aktivistka Nadia Muradová ze severního Iráku. Termínem pro zaslání nominací je 30. duben 2017. Nominace se zasílají e-mailem na adresu Parlamentního shromáždění – hrprize.pace@coe.int a je třeba použít formuláře, který je k dispozici na webovských stránkách této ceny. Nominace by měla být podepsána alespoň pěti navrhovateli.
Jdu na to