ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry vypisuje výběrové řízení na rozdělení prostředků z projektu Pomáhej s humorem


Rada Konta Bariéry rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na rozdělení prostředků z výnosu benefičního televizního pořadu Konta Bariéry a prodeje nosů. Přihlášku o příspěvek se všemi náležitostmi můžete posílat do 28. února 2017, rozhodující je datum na poštovním razítku. O výsledcích výběrového řízení rozhodne Rada na svém dubnovém zasedání.

Z tohoto projektu Konto Bariéry tradičně podporuje organizace, které poskytují služby lidem s handicapem či jinak přispívají k jejich kvalitnějšímu životu. Tentokrát jsou příspěvky určeny pro licencované poskytovatele registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. (například na rozšíření služby osobní asistence a na mzdové náklady asistentů). Přihláška do výběrového řízení je ke stažení zde. K žádosti prosím přiložte vyjádření dvou nezávislých garantů, např. představitelů obcí, významných neziskových organizací, církevních organizací, akademických institucí a dalších. Kontakt: Dagmar Babková dagmar.babkova@bariery.cz Konto Bariéry, Melantrichova 5, 110 00, Praha 1.
Jdu na to