ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond ČSOB


V roce 2011 Československá obchodní banka přišla s neotřelým projektem a pro jeho uskutečnění si vybrala Konto Bariéry. Žádost o pomoc z Fondu pomoci a společenské odpovědnosti ČSOB podávají přímo zaměstnanci banky, kteří mají ve své rodině anebo blízkém okolí někoho, kdo potřebuje finančně podpořit. Do fondu lze navrhnout pouze jednotlivce, fyzické osoby. Jsou mezi nimi lidé se zdravotním postižením, matky nebo rodiny, které se starají o handicapované dítě, o handicapovaného člena rodiny, ale i o opuštěného člověka, který se ocitl v životní tísni.

Maximální výše příspěvku je stanovena na 30 000 korun. Fond pomoci ČSOB každoročně rozdělí přibližně jeden milion korun mezi desítky žadatelů.

Rada Fondu ČSOB

Eva Horucková, Božena Jirků, Jitka Švejcarová, Jolana Voldánová

Jak projekt funguje?

Žádosti podávají zaměstnanci v předem vyhlášených termínech a posuzuje je rada projektu sestavená ze zkušených pracovníků nadace i banky. 

Karta dobré vůle

ČSOB podporuje klienty Konta Bariéry také prostřednictvím bezkontaktní debetní Karty dobré vůle. V roce 2022 takto ČSOB poskytla prostředky ve výši 376 982 korun a podpořila pořízení pomůcky walkaid pro sedm klientů s roztroušenou sklerózou. 
 

Kontakt


Partner projektu

Jdu na to