ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Senzační senioři vyhlásili letošní vítěze Ceny Senior roku 2016


/Praha 1. 10. 2016/ – Nadace Charty 77-Senzační senioři ocenila již počtvrté nejlepší seniory a seniorské kluby z celé republiky. Seniorkou roku 2016 se stala Libuše Žamberská, klubem roku Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm. Do Zlaté síně SenSenu byl uveden český sochař Olbram Zoubek.

Cenu Senior roku vyhlašuje Nadace Charty 77 v rámci svého projektu Senzačních senioři. Cílem projektu je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů, počinů a prací. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Letošní ceny se předávaly pod záštitou MPSV v Pražské křižovatce. Mezi hosty byly předsedkyně Správní rady Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 paní Dagmar Havlová a paní ministryně Michaela Marksová. Ve čtvrtém ročníku se sešlo 129 nominací. Podat je mohly seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy, stálé kulturní a sportovní organizace. „Porota to letos neměla lehké. Každý z nominovaných by si ocenění zasloužil. Ale není všem dnům konec, za rok bude pátý ročník naší ceny. Mě velice těší, že se množí nominace od starostů měst, že si senioři v místech svého působení získávají respekt a to je hlavní cíl našeho projektu SenSen i Ceny SSenior roku. Objevovat senzační seniory, upozorňovat na ně,“ říká ředitelka nadace Božena Jirků. Nadace v loňském roce otevřela Zlatou síň SenSenu pro výjimečné seniory z řad veřejně známých osobností, do které byla jako první uvedena sportovní legenda Dana Zátopková. Letos do ní vstoupil český sochař Olbram Zoubek. Olbram Zoubek je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové a v 60. letech minulého století se začal věnovat osobité tvorbě, která právem vzbudila mimořádnou pozornost. V době tzv. normalizace nemohl svobodně vystavovat a působil jako restaurátor. Po roce 1989 se vrátil k volné tvorbě, konečně mohl veřejně vystavit své unikátní dílo – posmrtnou masku Jana Palacha a realizoval mnoho zakázek pro veřejný prostor. Mezi jeho díla patří mimo jiné i pomník obětem komunismu na pražském Újezdě. Ve svých devadesáti letech stále tvoří, vychovává své žáky a intenzivně sleduje veřejné dění. Je aktivním seniorem v pravém smyslu tohoto slova. Seniorkou roku se stala paní Libuše Žamberská, která je tváří i duší spolku Úsměv je Zdraví. Spolek funguje už 23 let. Mezi nabízené aktivity spolku patří vzdělávání, práce na počítači, semináře, sportovní aktivity, ozdravné pobyty, spolupráce seniorů s dětmi, výlety apod. Většinu akcí si paní Libuška vymyslela nebo se podílela na jejich zavedení. Je také zakladatelkou a předsedkyní onkologického sdružení Victoria v Litomyšli. Na druhém místě se umístila paní Helena Voctářová, která je zakladatelkou seniorského Společenského klubu Zvonkohra v Teplicích. Externě spolupracovala s Arkadii o.p.s. a založila canisterapii. Několik let pod odborným dohledem systematicky a dlouhodobě tuto terapii prováděla se zdravotně znevýhodněnými dětmi. Byla to pro ni významná a život měnící zkušenost. Je zastupující členkou za město Teplice v Krajské radě seniorů Ústeckého kraje. Práci se seniory bere jako poslání. Předností paní Helenky je znalost problematiky seniorů, komunikace a nepřetržitý kontakt s lidmi a důvěra, s níž se na ni lidé obracejí. Třetí místo obsadil výtvarník Štefan Škapík. Jako předseda Sdružení výtvarníků se úspěšně zasloužil o jeho čtvrt století úspěšného fungování. Nezištným a obětavým způsobem získává nové členy, organizuje výstavy a salony výtvarníků. Neopomíjí účast na charitativních akcích. Čestná uznání převzali: Jitka Dvořáková, Jaroslava Krejsová, Jiří Hrubý, Stanislav Jabůrek, Jana Tvrdková – in memoriam. Jitka Dvořáková je zakládající členkou Centra pro seniory Zachar Kroměříž. Byla místostarostkou, kronikářkou města. Je předsedkyní komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání a rodinu, čestnou členkou Klubu Unesco. Také se podílela na vzniku Akademie třetího věku. Jako ambasadorka SenSen se snaží všemi silami o rozšíření možností pro aktivní naplnění života seniorů. Jaroslava Krejsová se po celý život angažuje v pomoci druhým a není ji lhostejné veřejné dění. Je autorkou knihy Přes Volary přešla smrt. Také je aktivní členkou výboru Svazu tělesně postižených ve Volarech a členkou seniorského klubu při Domu dětí a mládeže ve Volarech. Jiří Hrubý je neúnavným propagátorem dalšího vzdělávání seniorů. Stál u zrodu internetového vzdělávacího centra pro seniory, podílel se na vzniku Univerzitního klubu seniorů. Stanislav Jabůrek je členem městské rady pro prevenci kriminality v Brně a 21 let neúnavně podporuje bezpečí občanů. Je manažerem Koordinačního centra prevence. Pan Jabůrek dlouhodobě bojuje za přidělení prostředků takovým projektům jako je Senior akademie. Podporoval i projekt Senioři sobě. Také je řadu let členem kriminologické společnosti a jeho odborné statě jsou dohledatelné i na internetu. Jana Tvrdková - in memoriam, paní Jana vedla klub seniorů v pražských Řepích a osobně se podílela na všech jeho akcích. Vzpomínat na ni budou děti z mateřského centra Řepík, kterým společně s dalšími členkami chodila dělat radost, pomáhala i klášteru Boromejek a obci. Byla obětavá, ochotná a předávala mnoho energie. Klubem roku 2016 byl vyhlášen Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm, který funguje od roku 1993 a v současné době registruje přes 800 členů. Seniory aktivizuje formou vzdělávacích seminářů, besed či cvičení. Klub se aktivně účastní všech akcí projektu SenSen, zvítězil v obou ročnících štafetového plavání seniorů v rámci projektu „Přeplavme svůj La Manche“. Klub každoročně pořádá Ples seniorů (již 25. ročník), Mikulášské taneční odpoledne či Čaje o páté. Klub seniorů a město Rožnov reprezentuje pěvecký sbor Rosénka. Na druhém místě se společně umístily Pomoc bližnímu svému z Loun a Komunitní středisko Kontakt Liberec. Klub Pomoc bližnímu se aktivně zapojuje do celorepublikových akcí projektu SenSen a neustále se vzdělává. Účastní se i aktivit s partnerskými městy, hlavně Zschopau. Organizuje masopustní průvody, pořádá Mezinárodní den seniorů a v neposlední řadě spolupracuje s památníkem Lidice. Finance na provoz získává z grantů, svými příspěvky a příspěvky od sponzorů. Spolupracuje i se speciální MŠ v Lounech, na akcích vystupují děti z pěstounských rodin. Při ME v handbickách pomáhají senioři jako traťový dozor. Málokterý klub se může pochlubit tak rozmanitou činností. Komunitní středisko Kontakt už devět let úspěšně funguje na principu nízkoprahového centra a pětidenním provozem, který každoročně navštíví víc jak 7 000 lidí. Také sdružuje 17 klubů seniorů. Zapojuje seniory do mezigeneračních projektů a již potřetí se těšil obrovskému zájmu jejich tábor pro seniory. Mezi nejvýznamnější projekty patří každoroční připojení ke Světovému dni proti násilí na seniorech. Kontakt dlouhodobě spolupracuje s Nadací Charty 77 a projektem SenSen. Velký ohlas má projekt Druhý život dětské knihy, díky němuž se vybralo 600 knih. Je úspěšným provozovatelem Taxíka Maxíka. O třetí místo se dělí Klub důchodců Paskov a taneční skupina Jiřinky se SENzačními SENiory v KC Prádelna a se Senior klubem AKC Stará Garda P2. Klub důchodců Paskov a taneční skupina Jiřinky spolupracují aktivně s městem, pořádají mimo jiné soutěže či počítačové kurzy, sčítání autobusů (zjišťují vytížení linek). Senioři se zapojili do akce zpřístupnění zámku Paskov pro širokou veřejnost. Klub se zapojil do soutěže „ERA pomáhá seniorům“, kde uspěl a získal finanční podporu. Jiřinky tančí na tanečních akcích a navštěvují domovy důchodců. SENzační SENioři v KC Prádelna jsou unikátním společenstvím aktivních, vzdělaných, zvídavých a samostatných osobností. Prádelna připravila letos již třetí ročník Lednového turnaje SENzačních SENiorů ve stolním tenise. V létě jezdí na poznávací výlety mimo Prahu, účastní se výtvarných dílen a workshopů, fotografických vzdělávacích seminářů, besed, společenských večerů či koncertů. Dále provozují klub stolních her, iKavárnu nebo zdravotní gymnastiku. Množství aktivit probíhá ve spolupráci s mladšími generacemi, návštěvníky centra, dochází zde k mezigeneračnímu prolnutí a spolupráci. Senior klub AKC Stará Garda P2 je zájmové sdružení při Asociaci kuchařů a cukrářů ČR. Členové klubu se účastní například nejrůznějších food festivalů, učí vařit mladé zájemce v mezigenerační nadaci Sdílen nebo pečou vánoční cukroví pro handicapované spoluobčany. Vše bez nároku na odměnu. Klub se podílel na založení gastronomického muzea v Praze. Nyní, když bylo zrušeno, se budou snažit o jeho obnovu. Čestná uznání za výjimečné aktivity získaly: Klub seniorů Brno-Líšeň, TJ Kardio Liberec, Komunitní středisko Archa, Ostrava – Poruba. Klub seniorů Brno-Líšeň organizuje volnočasové aktivity pro seniory již 13 let. Připravuje přednášky, zapojuje se do mezigeneračních aktivit. Klub se také zasloužil o zřízení dvou poraden v městské části: Právní a občanské poradny Dialog a Klára pomáhá. Klub se zasahuje o důstojný život a bydlení pro seniory. Senioři se účastní výzkumů, projektů, anket týkajících se této problematiky. Klub je také nedílnou součástí folklorních a společenských akcí v městské části, spolupracuje se základními školami a místními folklorními soubory. Jsou zapojeni do projektu Národní kronika. TJ Kardio z.s., Liberec vznikla v roce 1980 z iniciativy MUDr. Malého s cílem zlepšit rehabilitaci kardiaků. Razí myšlenku, že srdeční onemocnění neznamená konec aktivního života. Pro seniory organizuje sportovní aktivity a vzdělává je. Snaží se seniory přivést od telenovel k pohybu a mezi své vrstevníky. Průměrný věk je 72 let, nejstarší aktivní člen má 91 let. Mimo sportovní zátěž je důležitý psychický efekt pozitivního přístupu členů Kardia k životu. Členové často žijí osaměle a pravidelný pobyt se stejně postiženými lidmi je vyvádí z pocitu osamění. Komunitní centrum Archa, Ostrava - Poruba nabízí jako jediné centrum v Ostravě pro seniory program každý všední den. Spolupracuje s neziskovými organizacemi, zapojuje seniory do humanitárních aktivit. Od října v Arše startuje projekt Seniorské gymnázium. KC spolupracuje při svých akcích s neziskovými organizacemi např. ADRA a Strom života. KC zapojuje seniory do humanitárních aktivit. Senioři jsou zapojeni také do projektu Počteníčko s babičkou – dobrovolnická aktivita na dětském oddělení ve fakultní nemocnici Ostrava Poruba. Seznam oceněných Cenou Senior roku 2016 Kategorie Senior/ka roku Čestná uznání převzali: Jitka Dvořáková, Jaroslava Krejsová, Jiří Hrubý, Stanislav Jabůrek, Jana Tvrdková – in memoriam Kategorie Nejlepší klub roku 2016 1. místo: Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm,z.s. 2. místa: Komunitní středisko Kontakt, p.o. a Pomoc bližnímu svému z.s., Louny 3. místa: Klub důchodců Paskov a taneční skupina Jiřinky a Senzační Senioři v KC Prádelna a Senior klub Stará Garda P2 Čestná uznání za výjimečné aktivity získaly: Klub seniorů Brno-Líšeň, TJ Kardio Liberec, Komunitní středisko Archa, Ostrava – Poruba. V případě zájmu o další informace, kontaktujte: Mgr. Kateřina Sodomková PR a komunikace SenSen Katerina.sodomkova@bariery.cz Tel.777 737 836
Jdu na to