ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v září přes tři miliony korun


Šesté zasedání Rady Konta Bariéry v roce 2023 se konalo 20. září. Rozdělili jsme při něm 3 347 375 Kč mezi 132 žádostí.

Více než 1,5 milionu korun pomůže handicapovaným lidem s úhradou běžných rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, bezbariérových úprav, osobních asistencí a dalších potřeb, které zkvalitní jejich život.
 
Ze standardních žádostí, u kterých je pevně daná maximální výše podpory, tentokrát rada Konta Bariéry podpořila například 18 žádostí o příspěvek na nákup mechanického vozíku nebo 15 žádostí o příspěvek na sluchadla. Odlehčený vozík pomůže například 48leté ženě, která ochrnula v důsledku onkologického onemocnění, aby se mohla vrátit k aktivnímu život a třeba také do zaměstnání. Snadno ho sama naloží do auta a dojede na nákup nebo na plavání. Kvalitní sluchadla zase pomohou osmiletému nedoslýchavému chlapci, aby dobře slyšel ve škole.
 
Z nestandardních žádostí podpořila Rada Konta Bariéry například bezbariérovou úpravu automobilu nebo nákup nové šikmé plošiny pro 31letého muže s těžkým fyzickým i mentálním postižením, který se jinak nedostane ven z bytu. Dvěma klientům jsme pomohli s pořízením elektrického vozíku. Rada také vyhověla třem žádostem o příspěvek na osobní asistence a pěti žádostem o úhradu odlehčovacích služeb.
 
Kromě jednotlivců pomoc směřovala také do organizací. Rada Konta Bariéry například podpořila nákup služebního vozu do centra pečujícího o lidi s poruchou autistického spektra. Přispěli jsme také na bezbariérovou přepravu lidí s handicapem, canisterapii pro klienty denního stacionáře nebo na výtvarné potřeby do speciální základní školy.
 
Fondu Ukrajina jsme pomohli dvěma handicapovaným ukrajinským žákům, přispěli jsme na osobní asistence nebo vzdělávací pomůcky. Ve třech případech Rada podpořila žádosti organizací, které se podílejí na integraci ukrajinských dětí a dospívajících v Česku.
 
Z Fondu Autist jsme podpořili žádost o příspěvek na osobní asistence pro dva autistické chlapce, o které pečuje sama maminka.
 
Rada Konta Bariéry rozhodovala také o 56 žádostech z projektu Stipendium Bariéry. Handicapované středoškoláky a vysokoškoláky podpořila v novém školním, respektive v akademickém roce částkou 1 320 000 Kč. Peníze pomohou například 19letému studentovi se spinální atrofií odmaturovat na průmyslové škole stavební a připravit se k přijímacím zkouškám na ČVUT nebo 22leté nevidomé studentce germanistiky.  
Jdu na to