ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Díky spolupráci Konta Bariéry a firmy Globus získají dvě neziskové organizace pro své klienty nové v


Dva velkoprostorové vozy zn. Ford pro přepravu handicapovaných budou sloužit organizacím Cesta bez bariér a Lipka. Slavnostní předání zástupcům zmíněných organizací proběhne 2. října v Havířově a Prostějově.

Konto Bariéry a společnost Globus spolupracují od roku 2002. Z každé prodané nákupní tašky jde jedna koruna na účet Konta Bariéry. Díky dlouhodobé spolupráci bude jezdit po celé republice již 76 automobilů s logy Globus a Konta Bariéry. „Nadaci nemůže potkat větší štěstí, než mít partnera, kterému věří a se kterým může dlouhodobě spolupracovat na tak hezkém projektu. Za těch 16 let se podařilo shromáždit přes 23 milionů korun, což je neskutečné,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. "Moc nás těší, že můžeme tímto způsobem pomáhat ke zlepšení a zjednodušení života lidí s handicapem a že to společně s Kontem Bariéry děláme už dlouho. Uvědomujeme si, že jen opakovaná a pravidelná pomoc může být pro společnost přínosem," říká Rita Gabrielová, vedoucí korporátní komunikace Globus ČR. Jako první si v Prostějově slavnostně převezmou nový devítimístný mikrobus zástupci organizace LIPKA,z.s. Organizace poskytuje sociální služby - denní stacionář pro osoby se zdravotním postižením, aktivizační služby pro seniory, chráněné bydlení a sociálně terapeutickou dílnu. Druhou organizací, která nový vůz týž den dostane, je Cesta bez bariér, spolek, který poskytuje službu ve formě přepravy lidí s omezenou možností pohybu. Obě předání se uskuteční 2. října 2018 – nejprve v sídle organizace LIPKA, a.s. (Tetín 1506/1, Prostějov) v 9.00 hod. a následně v areálu Hypermarketu Globus Havířov (U Skleníků 22/338, Prostřední Suchá, Havířov), kde si automobil převezmou zástupci spolku Cesta bez bariér. Za Konto Bariéry se obou předání zúčastní paní Dana Štěrbová – pedagožka a členka Rady Konta Bariéry, za společnost Globus - ředitel Hypermarketu Globus Havířov pan Roman Karlík a předání v Prostějově bude přítomna ředitelka Hypermarketu Globus Olomouc paní Andrea Dvořáková.
Jdu na to