ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Fond Ukrajina pomáhá. Nově s vlastní poštovní známkou


Soucit a vzdor. To je motiv nové poštovní známky, kterou vydává Nadace Charty 77 na podporu uprchlíků z Ukrajiny, zejména žen a dětí, kteří v Česku hledají útočiště před válečným konfliktem. Známka vychází 12. května a bude sloužit jako poděkování těm, kteří přispějí peněžní částkou do Fondu Ukrajina pod stěžejním nadačním projektem Konto Bariéry. Na podporu začlenění uprchlíků, zejména dětí do tuzemských škol, už nadace rozdělila 2,7 milionu korun.

HP_KB_slider_znamka.png

Nadace Charty 77 zřídila Fond Ukrajina krátce po vypuknutí války a shromažďuje v něm prostředky, kterými podporuje ukrajinské uprchlíky v Česku se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Ve spolupráci s Domem filatelie Profil nyní navíc vydává vlastní poštovní známku. Sešitek není určen k prodeji, ale poslouží jako poděkování dárcům, kteří do Fondu Ukrajina přispějí minimálně částkou 2022 korun - symbolicky podle roku, ve kterém ruští agresoři přepadli Ukrajinu, v důsledku čehož vypukla uprchlická krize.
 
Zájemci o známky se mohou obracet osobně na Nadaci Charty 77, Melantrichova 5, Praha 1, nebo e-mailem na znamka@bariery.cz.
Autory známky jsou český grafik Jiří Slíva a polský umělec Piotrek Piłka. Dohromady jejich díla tvoří příběh o soucitu a vzdoru, podobenství k válce na Ukrajině. Slívovo na životě ohrožené kuře utíká na známkách na pravé straně sešitku, z východu na západ, a jakmile překročí pomyslnou hranici v jeho středu, stane se z něj Piłkova holčička – Superman, která se vlkovi postaví na odpor. Sešitků je omezený počet, jen něco málo přes tisíc.
 HP_KB_slider_znamka_sesitek.png

„Posláním nadace a Konta Bariéry bylo vždy pomáhat všem, kteří jsou nějakým způsobem znevýhodněni. Nezůstali jsme proto lhostejní ani k situaci tisíců ukrajinských uprchlíků, kteří přišli a stále přicházejí do Česka. Pomáháme těmto lidem překonat prvotní překážky a lépe se začlenit do společnosti,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 a Konta Bariéry Božena Jirků. Nadace se zasazuje především o „vzdělání bez bariér“ pro ukrajinské děti. Mezi 70 škol napříč Českem už rozdělila 2,7 milionů korun. Peníze pomohly více než tisícovce ukrajinských dětí, které za ně dostaly školní pomůcky nebo obědy ve školní jídelně. Školám také nadace přispívá na odměnu pro asistenta pedagoga.

Podívejte se na reportáž o nové známce v České televizi:

 

Fotogalerie

Jdu na to