ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

ŠKODA AUTO Cyklistika bez bariér


MG_1677_optimized-1920x1280.jpg

Grantový program pro handicapované na podporu aktivní mobility. Žádat lze o příspěvek na pořízení upraveného kola, handbiku či tříkolky. Přispějeme také na přídavný elektrický pohon k vozíku nebo na sportovní vozík. 

Co je program Cyklistika bez bariér, který přiváží ŠKODA AUTO?

ŠKODA AUTO a Konto Bariéry vyhlašují grant Cyklistika bez bariér na poskytnutí příspěvku pro osoby s handicapem na získání upraveného kola, handbiku, tříkolky, přídavného elektrického pohonu k vozíku či sportovního vozíku. Maximální výše příspěvku na jednoho žadatele je 50 000 Kč. 

Komu je program určen?   

Osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které se svým handicapem mohou jezdit na upraveném kole, handbiku či tříkolce, a které si chtějí takový stroj pořídit. Osobám s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které si chtějí pořídit přídavný elektrický pohon k vozíku nebo sportovní vozík. 

Jak se mohu přihlásit?   

Přihlášky do programu jsou přijímány průběžně. Žadatelé jsou v přihlášce povinni doložit kopii průkazu ZTP či ZTP/P a motivační dopis včetně informace o tom, jaké kolo, hanbike, pohon atd. si chtějí pořídit. Chcete-li požádat o příspěvek, přečtěte si podrobné informace zde.

Kdo o žádostech rozhodne? 

Komise, složená ze 2 zástupců Konta Bariéry a 1 zástupce ŠKODA AUTO vyhodnotí přijaté přihlášky a vybere ty osoby, kteří příspěvek získají. S těmito žadateli Konto Bariéry uzavře darovací smlouvy, na jejichž základě jim bude proplacena faktura na vybraný stroj (handbike, tříkolku, pohon apod.). 

Příběhy našich klientů

Kontakt


Partneři projektu

Jdu na to