ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Vozík pro Láďu


Chcete Láďovi pomoci? Přispějte jednoduše online  libovolnou částku na této stránce. Děkujeme!

Láďa  trpí od narození kvadruparetickou formou dětské mozkové obrny. I když mu lékaři císařským řezem  zachránili život, z porodnice si ho rodiče odvezli s těžkým zdravotním postižením.
„Dnes je Láďovi deset let a nechodí, bez opory sám nesedí a je zcela závislý na pomoci druhých," říká Láďova maminka.
Maminka s Láďou pravidelně rehabilituje, trénuje Vojtovou metodou a také cvičí s využitím prvků synergické reflexní terapie a terapií Bobatha. Chlapec navštěvuje Speciální základní školu Korálek v Kladně. Rád pracuje s iPadem, maluje prstovými barvam a zajímá se o výtvarné umění, přitom se učí používat zařízení, jež počítač ovládá očima.

Nepostradatelnou pomůckou, kterou Ládík využívá každý den, je pak především invalidní vozík. Ten první dostal chlapec v pěti letech, ale už z něho vyrostl. Dnes tedy potřebuje nový, lépe ovladatelný.
 

Zdravotní pojišťovna -  vzhledem k chlapcově diagnóze - bohužel neposkytuje finanční příspěvek na tzv. aktivní vozík. Ten by přitom byl pro Láďu nejlepší, umožňoval by mu se přiměřeně zapojit do různých školních aktivit,  napomáhal by i jeho fyzickému a psychickému rozvoji  - především by ulehčil situaci těm, kdo se o něj  starají.
Péče o malého Ládíka je vyčerpávající a náročná. Na aktivní vozík se však rodině peněz nedostává.

Milí přátelé,  pomozme Láďovi a jeho blízkým. Společně jim určitě dokážeme toto vánoční přání splnit.


Fotogalerie

Jdu na to