ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Handicapovaní studenti mohou žádat o Stipendium Bariéry


Konto Bariéry opět podpoří handicapované studenty. Středoškoláci a vysokoškoláci se zdravotním postižením se mohou už nyní hlásit o finanční pomoc v nadcházejícím školním, respektive akademickém roce. Žádosti o Stipendium Bariéry lze podávat do 31. srpna 2024. Unikátní vzdělávací projekt financuje Konto Bariéry z výnosů aukčních salonů výtvarníků.

060878_KB_stipendium_web_1440x520.png
 
Stipendistům Konta Bariéry vyplácí nadace měsíční příspěvek ve výši jeden až čtyři tisíce korun. Peníze nejsou vázané na studijní výsledky, ale slouží především jako sociální podpora, která pomáhá handicapovaným studentům hradit část nákladů spojených se studiem.

„Stipendium Bariéry patří k nejstarším projektům nadace. Už čtvrt století pomáháme studentům s handicapem překonávat nejrůznější překážky na jejich cestě za vzděláním. Podpora je výjimečná v tom, že si o využití peněz rozhoduje každý student sám. Někdo stipendium použije na zaplacení asistenta, jiný například na dopravu,“ říká ředitelka Nadace Charty 77 | Konta Bariéry Jolana Voldánová.

Pro školní, respektive akademický rok 2024/2025 vyhlašuje Konto Bariéry už 26. ročník projektu. V tom dosavadním získalo Stipendium Bariéry 59 studentů na středních a vysokých školách v rámci celé České republiky. Mezi nimi i 22letá Barbora, která studuje Sociální a charitativní práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Kvůli svému onemocnění nemůže ovládat ruce ani nohy, spolehnout se může jen na svoji hlavu. Píše a kreslí ústy, svůj styl pojmenovala Pusopis a své obrazy dokonce vystavuje.

Celkem Rada Konta Bariéry rozdělila ve školním a akademickém roce 2023/2024 mezi handicapované studenty částku 1 375 000 korun.  Kvalitní vzdělání znamená pro lidi s handicapem lepší možnost uplatnění na trhu práce. Přihláška a podrobné informace pro uchazeče o stipendium jsou k dispozici na webových stránkách Konta Bariéry. O přiznání finanční podpory a její výši rozhoduje u každé žádosti individuálně Rada Konta Bariéry.

Projekt Stipendium Bariéry financuje nadace díky tradičním aukčním salonům výtvarníků. Stovky umělců darují Kontu Bariéry svá díla, která pak nadace draží ve prospěch studentů s handicapem.

Chci požádat o stipendium

Jdu na to