ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Společnost Newton Technologies opět věnovala počítač


Počítač, který obdržela Dita H., je vybavený speciálním programem Newton Dictate, který převádí řeč do textu, ulehčuje práci a je i cennou pomůckou pro lidi s postižením nebo seniory. Navíc společnost z každého zakoupeného balení verze Business přispívá symbolickými 77 korunami na Nadaci Charty 77/Kontu Bariéry.

Dita H. (28 let) je kvadruplegička a byla pionýrem hlasových technologií v ČR. Od roku 2004 se navíc aktivně podílí na jejich vývoji a 5 let pracovala jako lektorka v kurzech pro handicapované. Učila je, jak ovládat počítače hlasem. I pro ní je ovládání hlasem jediný způsob, jak na počítači pracovat bez pomoci druhé osoby. Nový notebook jí pomůže osobně i pracovně, bude ho používat při výuce. Cílem projektu Počítače proti bariérám, je poskytnout lidem se zdravotním postižením přístup k informačním technologiím a přispět tak k překonávání životních bariér. „Počítače jsou pro lidi handicapem mimořádně užitečnými pomocníky. Využijí je v práci, ale i pro další vzdělávání, i pro "obyčejnou" komunikaci, aby zůstli v kontaktu s přáteli,“ říká Mgr. Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.
Jdu na to