ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Konto Bariéry rozdělilo v květnu přes 1 milion korun mezi lidi s postižením


Během květnového zasedání Rada Konta Bariéry podpořila 51 žádostí o příspěvek a rozdělila mezi ně přes jeden milion korun. Pravidelné zasedání Rady Konta Bariéry se uskutečnilo 25. dubna 2016. Rozdělovaly se finanční prostředky z projektu Konto Bariéry a z Fondu AVAST.

Více než 201 tisíc korun z projektu Konto Bariéry putuje mezi 12 tzv. standardních žádostí. To jsou ty, kde má Konto Bariéry pevně stanovenou výši příspěvku. Takto podporuje například pořízení mechanických vozíků, rehabilitačních kočárků nebo sluchadel. Všechny další žádosti pak členové Rady posuzují individuálně. V květnu takto podpořili 35 nestandardních žádostí celkovou částkou 807 929 korun. Rada také rozdělila prostředky z Fondu AVAST. Schváleny byly 4 žádosti na osobní asistenci. Celkem mezi ně bylo rozděleno 48 tisíc korun. Příjemci příspěvku jsou organizace, které poskytují registrované sociální služby osobní asistence dle zákona č. 108/2006 Sb. Lucinka (7 let) ze Znojemska získala od Konta Bariéry finanční podporu patnáct tisíc korun na zakoupení podvozku pro sedací ortézu. Když byly Lucince 4 měsíce, byl u ní diagnostikován centrální hypotonický syndrom. Lucinčin vývoj nyní odpovídá 1,5 letému dítěti. Neumí mluvit, chůzi zvládá jen na velmi krátké vzdálenosti. Její maminka by jí ráda pořídila kočárek, kde sedací jednotku lze kombinovat s interiérovým podvozkem. Oblastní charita Červený Kostelec obdržela od Konta Bariéry příspěvek padesát tisíc korun na pořízení transportní schodišťové plošiny do arteterapeutické dílny Domova sv. Josefa v Žirči. Mezi klienty Domova patří pacienti s neurologickými onemocněními. Je pro ně k dispozici malá keramická dílna, která prošla celkovou rekonstrukcí. K zprovoznění dílny je třeba ještě zajistit bezpečný přístup. Příspěvek dvacet pět tisíc na elektrický vozík získal od Konta bariéry Libor (47) ze Strakonic. Před několika lety prodělal mozkovou příhodu a od té doby je odkázaný na mechanický vozík. Společně s maminkou a dospělou dcerou pečuje o své dvě nezletilé děti. Elektrický vozík mu usnadní život a zajistí větší soběstačnost. Lucinka (2) z Brna trpí svalovou muskulární atrofií I. typu. Finanční příspěvek deset tisíc korun od Konta Bariéry její rodiče využijí na částečné pokrytí vertikalizačního zařízení. Stroj je prospěšný ze sociálního i fyziologického hlediska, podporuje dýchání, trávení, vyprazdňování, správný tlak na vnitřní orgány a smysl pro rovnováhu.
Jdu na to