ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Tour MÁ VLAST pomůže neslyšícím dětem


Po 135 letech bude v Praze uvedena obnovená premiéra nejslavnějšího díla Bedřicha Smetany – cyklus symfonických básní MÁ VLAST. Na pražský koncert naváže turné po republice. Orchestr Severočeské filharmonie Teplice v čele s dirigentem Petrem Chromčákem odehraje Smetanovo vrcholné dílo v sedmi českých a moravských městech. Koncerty prostřednictvím Konta Bariéry pomohou neslyšícím dětem. Tour MÁ VLAST začne 5. 11. na pražském Žofíně a skončí 14. 12. ve Smetanově Litomyšli.

„Jsme velmi rádi, že jsme byli přizváni ke spolupráci na tour MÁ VLAST a společnými silami pomůžeme několika potřebným neslyšícím dětem. Často se na nás obrací rodiče dětí, které potkal stejný osud jako Bedřicha Smetanu. Na rozdíl od výjimečného skladatele mají dnes tyto děti šanci, že nebudou uvrženy do ticha,” uvedla Božena Jirků, ředitelka Nadace Charty 77 - Konta Bariéry. „Společně s Kontem Bariéry připravujeme pomoc pro neslyšící děti, které bydlí v místech či regionech konání koncertů. Dárci budou mít možnost přispívat prostřednictvím sbírky do kasiček a nákupem hudebních nosičů,” prozradil PR manažer tour René Kekely. Návštěvníci pražského koncertu podpoří jedenáctiletou Štěpánku B., která potřebuje novější typ řečového procesoru. Ten Štěpánce usnadní porozumění, další vývoj mluvené řeči, zlepší výslovnost i možnost zvládnout ve škole co nejlépe například výuku angličtiny. Cyklus symfonických básní, oslavujících krásy české země, začal Smetana psát na podzim roku 1874, kdy byl již částečně neslyšící. „Již během psaní první skladby Vyšehrad ohluchl úplně. Ztráta sluchu se nepodepsala na jeho chuti do další práce. V roce 1874 zkomponoval ještě Vltavu a v roce 1875 básně Šárka a Z českých luhů a hájů. Tři roky se pak Smetana tematice české národnosti nevěnoval a zbylé opusy Tábor a Blaník dopsal až v roce 1879,” říká producent obnovené premiéry Má vlast Jaroslav Topercer. Štěpánka B.: Štěpánka i její dvojče Eliška se narodily s postižením sluchu. Štěpánka má od tří let kochleární implantát. Mluvená řeč se u Štěpánky vyvíjela velmi pomalu a s výrazným opožděním. Dominantním komunikačním prostředkem pro ni dlouhou dobu byl znakový jazyk. Štěpánka nemá žádné další zdravotní či smyslové omezení, je to nadprůměrně inteligentní a cílevědomá dívka. Od září 2016 navštěvuje běžnou základní školu, prostředí slyšících dětí přijala zcela za své a snaží se svým spolužákům ve všem vyrovnat. Hraje závodně badminton. Nový procesor Štěpánce usnadní porozumění, další vývoj mluvené řeči, zlepší výslovnost i možnost zvládnout ve škole co nejlépe například výuku angličtiny. Severočeská filharmonie Teplice: Severočeská filharmonie Teplice je špičkovým orchestrem, daleko přesahující rámec regionu i České republiky. Svědčí o tom i letošní jarní turné po Jižní Americe. Dirigent Petr Chromčák: Energický, multižánrový dirigent. Z jeho profesního životopisu uveďme například kantátu Carmina Burana nebo muzikály Bídníci či Fantom opery, které s velkým úspěchem dirigoval v německy mluvících zemích.
Jdu na to