ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Globus a Konto Bariéry předaly tři auta pečujícím organizacím


Nová auta od Globusu a Konta Bariéry budou pomáhat handicapovaným v Liberci, Jindřichově Hradci a v Nové Pace.

globus_zlicin_skupinka-(1).jpg


Již 89 vozů se podařilo za dvě dekády spolupráce hypermarketů Globus a Konta Bariéry předat dobročinným organizacím, které se starají o handicapované, imobilní seniory či děti a další znevýhodněné občany. Nejnověji získají tři automobily charitativní organizace MCU KOLOSEUM z Liberce, Otevřená OKNA z Jindřichova Hradce a Život bez bariér z Nové Paky. Peníze na nákup velkoprostorových vozů Globus nastřádal během uplynulého roku z prodeje ekologických tašek a trvanlivých ovosáčků.  

Jak Globus pomáhá
Globus věnoval na Konto Bariéry do roku 2021 z každého látkového ovosáčku
0,50 Kč a z každé velké papírové tašky 1 Kč (ty Globus přestal prodávat kvůli ekologické zátěži).  Od roku 2021 Globus proto věnuje na Konto Bariéry výtěžek 1 Kč z každé prodané tašky z evropského recyklátu Dura Bag® a 0,50 Kč z každého látkového ovosáčku. 

Spolupráce Globusu a Konta Bariéry začala v roce 2002. Od té doby jde část finančních prostředků z prodeje tašek v hypermarketech Globus na pomoc handicapovaným. Celkem se za víc než dvacet let podařilo vybrat 36 milionů korun a za ně nakoupit 89 velkoprostorových automobilů Ford, které využívají charitativní spolky ve prospěch svých hendikepovaných klientů. 

„Díky našim zákazníkům, kteří jdou s námi udržitelnější cestou a k nákupům využívají ekologické varianty tašek a sáčků, můžeme podpořit další tři dobročinné organizace. Přejeme spolkům a jejich klientům mnoho šťastných kilometrů v nových vozech,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí společnosti Globus. Dodala, že aktuální předání vozů se zdrželo kvůli nedostatku automobilových komponentů, jenž postihl celý trh. Původně měly organizace vozy přebírat na podzim roku 2022.  

„S Globusem jsme v nadaci rozjížděli firemní fondy, byl první společností, která se s námi rozhodla dělat charitu, a společně jsme inspirovali řadu dalších firem – dnes máme firemních fondů přes deset. Je skvělé, že naše spolupráce trvá už tak dlouho a že jsme společně pomohli tolika handicapovaným lidem a organizacím. Z každého předaného auta mám obrovskou radost,“ řekla Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry.  

  1. globus_zlicin_liberec.jpgMCU KOLOSEUM, o.p.s. (Liberec) poskytuje celou škálu služeb jak handicapovaným, tak seniorům – terénní služby, osobní asistence, doprava do škol, k lékaři, nákupy a jiné. 
  2. globus_zlicin_okna.jpgOtevřená OKNA, z.ú. (Jindřichův Hradec) poskytuje služby chráněného bydlení a terapeutické dílny, soc. terapeutickou dílnu, provozuje prodejní galerii, zaměstnává osoby se zdravot. postižením, poskytuje odborné poradenství.  
  3. globus_zlicin_zivotbb.jpgŽivot bez bariér, z.ú. (Nová Paka) provozuje sociální služby – denní stacionář, sociální rehabilitace, půjčovna kompenzačních pomůcek, provoz chráněných dílen, bezbariérové ubytování, sportovní a vzdělávací programy.  
Jdu na to